Parajurista Elena Tutunaru

[Finalizat] Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice

Statut:Finalizat
Durată:2022 – 2023
Buget:250.000 USD
Donator:Suedia prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă 
Acoperire:Națională
Beneficiari:Femei și bărbați, inclusiv din grupuri minoritare și marginalizate, supraviețuitori ai violenței în familie și copiii acestora, refugiați ucraineni din comunitățile-gazdă, actori din lanțul justiției, furnizori de asistență juridică garantată de stat, instituții naționale și locale de stat angajate în sprijinirea refugiaților, a solicitanților de azil și a comunităților-gazdă
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
ParteneriConsiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, actori din lanțul justiției, autorități publice locale, ONG-uri specializate, profesioniști din sectorul social
Document de proiect:Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a pune bazele unui angajament solid în domeniul statului de drept, justiției, securității și drepturilor omului, care să răspundă necesităților imediate și a celor pe termen lung. Intervenția se bazează pe o dublă abordare în cadrul dimensiunii generale a guvernanței, statului de drept, securității și drepturilor omului, consolidând concomitent sistemele și depunând eforturi pentru integrarea nevoilor refugiaților și ale comunităților-gazdă, dar și având o abordare umanitară de dezvoltare și consolidând nivelul de pregătire  a comunităților pentru eventuale deplasări ale refugiaților către Moldova.

PNUD va sprijini autoritățile naționale și locale să gestioneze corect impactul crizei asupra dezvoltării comunităților, ceea ce va contribui la introducerea unei abordări de reziliență care să răspundă necesităților refugiaților, consolidând astfel legătura dintre factorul uman și dezvoltare, și adăugând o perspectivă pe termen lung la discursul național privind durata și amploarea actualului flux de refugiați.

Obiective:

 • Sistemul național de asistență juridică garantată de stat este abilitat să ofere un răspuns adaptat la necesităţile refugiaților;

 • Consolidarea capacităților locale pentru prestarea serviciilor legate de violența în bază de gen (VBG).

Rezultate scontate:

 • Evaluarea rapidă a capacităților sistemului de asistență juridică garantată de stat de a răspunde necesităților refugiaților și ale comunităților-gazdă, realizată;

 • Evaluarea rapidă a necesităților refugiaților și ale solicitanților de azil privind accesul la servicii juridice și la alte servicii publice, realizată;
 • Exercițiul de evaluare amplă a necesităților juridice pentru îmbunătățirea planificării și programării furnizării serviciilor de asistență juridică garantată de stat grupurilor afectate și comunităților-gazdă din întreaga țară, implementat;
 • Programul de formare a parajuriștilor și a materialelor necesare pentru reflectarea aspectelor care vizează drepturile refugiaților și serviciile disponibile la nivel local și național, revizuit, și cunoștințele parajuriștilor în acest domeniu, consolidate;
 • Parajuriștii care urmează să ofere servicii juridice și de sprijin refugiaților, solicitanților de azil și comunităților-gazdă, ținând cont de aspectele legate de violența în bază de gen, instruiți;
 • Accesul la informații juridice, soluțiile și suportul oferit prin intermediul platformei electronice existente pentru sprijinirea refugiaților (dopomoga.gov.md) și a aplicației de asistență juridică garantată de stat, facilitat;
 • Capacitățile sistemului de justiție și ale reprezentanților organelor de drept (până la 100 de participanți) în materie de protecție a drepturilor refugiaților, inclusiv în ceea ce privește prejudecățile inconștiente și practicile de nediscriminare, consolidate;
 • Evaluarea rapidă a capacității administrațiilor publice locale vizate (două raioane), realizată;
 • Dezvoltarea capacităților personalului administrațiilor locale (până la 20 de persoane) în ceea ce privește prestarea serviciilor legate de VBG, asigurată;
 • Echipele mobile din regiunile selectate au fost consolidate și operaționalizate, după cum urmează:
 • 600 de refugiați au beneficiat de servicii de asistență juridică primară, prestate de profesioniștii din cadrul echipei mobile;
 1. 100 de persoane au primit asistență în cazuri legate de VBG;
 2. 20 de persoane au fost angajate;
 3. 30 de sate au fost vizitate de două ori pe parcursul unei perioade de 10 luni.

Realizări:

 • 60 de reprezentanți ai autorităților publice locale și-au îmbunătățit cunoștințele și înțelegerea despre fenomenul de violență domestică, a mecanismelor de asistență și protecție a supraviețuitoarelor violenței domestice, precum și a abordării în oferirea de consiliere refugiaților;

 • Curriculumul de formare al parajuristului a fost completat cu un modul special care abordează drepturile refugiaților, ale solicitanților de azil și ale comunităților-gazdă și a fost încărcat pe platforma de învățare online https://mlearn.gov.md/;

 • 42 de parajuriști membri ai Asociației Naționale a Parajuriștilor din Moldova și-au îmbunătățit cunoștințele despre regimul de intrare și ieșire a refugiaților pe/din teritoriul Republicii Moldova, solicitarea statutului de refugiat în Republica Moldova, accesul la asistență medicală, de la cea primară la cea specializată, precum și cea specifică pentru categoriile vulnerabile și alte aspecte relevante pentru acordarea asistenței juridice primare în situații de criză;

 • 16 para-juriști nou-angajați și-au dezvoltat abilitățile de interacțiune cu persoanele vulnerabile, inclusiv cu refugiații, respectând principiile egalității și nediscriminării, contribuind la identificarea nevoilor și a modalităților de asistență juridică promptă;

 • 465 de refugiați ucraineni au beneficiat de servicii de asistență juridică primară; 

 • A fost elaborat conceptul programului de formare privind protecția drepturilor refugiaților și ale altor populații strămutate pentru angajații din instituțiile de aplicare a legii;

 • 136 profesioniști din sectorul justiției instruiți în domeniul protecției drepturilor refugiaților;

 • A fost efectuată evaluarea rapidă a capacităților sistemului de asistență juridică de a răspunde nevoilor refugiaților și ale comunităților-gazdă;

 • Evaluarea rapidă a nevoilor refugiaților și solicitanților de azil în domeniul accesului la asistență juridică și la alte servicii publice efectuată;

 • Evaluarea amplă a nevoilor juridice în vederea îmbunătățirii planificării și programării pentru furnizarea de servicii de asistență juridică realizată;

 • Două echipe mobile (în raionul Edineț și Căușeni) au fost formate și sunt pe deplin funcționale;

 • În perioada iulie 2022 - mai 2023, echipele mobile au consultat 598 de beneficiari, dintre care: 315 femei refugiate și 283 de femei din grupurile vulnerabile, inclusiv 128 de supraviețuitoare și potențiale supraviețuitoare ale violenței în bază de gen;

 • 341 de beneficiari, dintre care 313 femei refugiate și 28 supraviețuitoare ale violenței în bază de gen au primit servicii juridice prin intervenția echipei mobile;

 • 178 de beneficiari, dintre care 85 femei refugiate și 93 femei din grupuri vulnerabile, inclusiv supraviețuitoare ale violenței în bază de gen au primit sprijin psihologic;

 • 234 de beneficiari, dintre care 112 de femei refugiate și 122 de femei din grupuri vulnerabile, inclusiv supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, au fost ajutate să își rezolve problemele sociale și administrative.

AniBugetCheltuieli
Suedia prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă 
2022124.416 USD70.707 USD
2023125.584 USD174.260 USD