EU4Moldova: Regiuni-cheie

Statut:Activ
Durată:2019 – 2024
Buget:25.888.889 USD (22.911.111 USD administrați de PNUD)
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Municipiile Cahul și Ungheni și localitățile învecinate
Beneficiari:Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Delegația UE în Moldova, UNICEF, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, autoritățile publice centrale și locale din regiunile-cheie Ungheni și Cahul, grupuri și organizații ale societății civile, sectorul privat și asociații de afaceri, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică,  Agențiile de Dezvoltare Regională Centru și Sud, Congresul Autorităților Locale din Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cetățenii
Document de proiect:EU4Moldova: Regiuni-cheie
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul și localitățile învecinate. Programul va susține cele 2 regiuni prin: eficientizarea guvernării – îmbunătățirea calității serviciilor și infrastructurii necesare; stimularea sectorului privat – sporirea investițiilor, îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă; încurajarea democrației participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea capacității acestora de a-și revendica drepturile.

Obiective:

 • Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie;
 • Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o calitate și performanță sporită;
 • Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru atragerea investițiilor și antreprenoriat;
 • Adoptarea unei abordări inteligente de dezvoltare bazate pe specializare economică, crearea de clustere și lanțuri valorice.

Rezultate scontate:

 • Capacitatea instituțională a autorităților publice locale consolidată pentru a sprijini realizarea strategiei locale de dezvoltare și creștere socio-economică integrată, compatibilă cu mediul.
 • Implicarea îmbunătățită și mai largă a părților interesate (e.g. OSC-uri, sectorul privat) în planificarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare socio-economică;
 • Cetățenii vor beneficia de o calitate, disponibilitate și performanță sporită de prestare a serviciilor publice și utilităților publice locale, inclusiv cele destinate femeilor;
 • Condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și stimularea antreprenoriatului local, inclusiv cel social;
 • Performanță economică sporită înregiunile-cheie în urma dezvoltării de clustere sau zone specializate, conform abordării inteligente bazate pe specializare economică.

Realizări:

 • În fiecare regiune, autoritățile publice locale au creat o platformă teritorială de cooperare economică. Această vizează dezvoltarea economică a regiunilor, crearea unui climat investițional favorabil și dezvoltarea durabilă a tuturor comunităților componente;
 • Autoritățile publice locale au fost ghidate în crearea unei platforme de cooperare intercomunitară. Un Memorandum de înțelegere referitor la cooperarea intercomunitară a fost semnat de toate cele 70 de comunități din ambele regiuni, acesta fiind un prim pas spre crearea Asociației de Dezvoltare Teritorial-Economică;
 • Peste 177 de reprezentanți ai autorităților locale și alți beneficiari, inclusiv 120 de femei, și-au consolidat capacitățile în implementarea eficientă a strategiilor și planurilor locale;
 • Regiunile-cheie Ungheni și Cahul au fost susținute în crearea unei Agende de Dezvoltare SMART și e-Transformare, conținute în Conceptul SMART și Foaia de parcurs cu obiective și priorități care urmează a fi implementate;
 • În municipiile Cahul și Ungheni a fost instituit Ghișeul Unic;
 • Peste 1000 de contoare cu apă cu citire la distanță instalate la Ungheni;
 • 15 grădinițe din municipiile Cahul și Ungheni au fost dotate cu echipamente IT: 150 de seturi Lego și 150 de tablete în valoare de aproape 75.000 euro;

 • 5 Grupuri de Acțiune Locale au beneficiat de granturi în valoare totală de 300.000 euro, datorită cărora 65 de inițiative de dezvoltare și creare de locuri de muncă vor fi susținute în Ungheni și Cahul;
 • 75 de companii existente, startup-uri și inițiative de antreprenoriat social au beneficiat de granturi de până la 1,7 mln. euro pentru a-și extinde afacerea, a crea locuri de muncă și a crește atractivitatea regiunilor-cheie în noi domenii de investiții;
 • 8 clustere au beneficiat de granturi în valoare de 800.000 euro pentru crearea a noi locuri de muncă și sporirea atractivității regiunilor Cahul și Ungheni pentru noi investiții; 
 • 40 de profiluri de investiții elaborate despre afaceri și proiecte investiționale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni; 
 • 10 inițiative comunitare au beneficiat de suport în valoare de până la 90.000 euro pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile și soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile din regiunile-cheie Cahul și Ungheni;
 • 2 autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere au fost oferite municipiilor Ungheni și Cahul şi localităţilor învecinate pentru a spori accesul oamenilor la servicii comunale de calitate;
 • 8 proiecte de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale beneficiază de un suport financiar în valoare maximă de 200.000 euro fiecare pentru stimularea dezvoltării economice în regiunile Cahul şi Ungheni;
 • 3 proiecte de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice au fost finalizate:
 1. Drumul de acces cu o lungime de 650 de metri către lacul Beleu reabilitat, contribuie la sporirea dezvoltării economice și atractivității turistice a regiunii; 
 2. De strada Alexandru Boico din municipiul Ungheni reabilitată beneficiază 18 agenți economici și cei peste 3000 de angajați ai Zonei Economice Libere;
 3. O stradă din comuna Mănoilești, Ungheni renovată asigură acces îmbunătățit la infrastructura rutieră locală pentru cei peste 3500 de locuitori și 15 agenți economici din sectorul agroalimentar.
 • Peste 20.000 de cetățeni au participat la alegerea celor mai bune idei din cele 300 propuse de localnici. Un concurs/hackathon a identificat cele mai fezabile soluții, generând o participare extinsă a cetățenilor;
 • Adăposturile temporare de găzduire a refugiaților din Cahul și Ungheni au fost dotate cu aparate electrocasnice, generatoare, convertoare electrice, aeroterme, lanterne, 300 de paturi, 350 de saltele, 700 de seturi de lenjerie de pat, plapume și prosoape, valoarea asistenței fiind de  100.000 euro;

 • 5 proiecte de îmbunătățire a serviciilor publice locale și dezvoltare a infrastructurii au fost finalizate, urmând a îmbunătăți calitatea vieții la peste 78.000 de persoane:  
 1. Noul sistem de aprovizionare cu apă și rețeaua de canalizare au fost construite la Ungheni. Sistemul, cu o lungime de peste 1600 metri, asigură cu apă potabilă peste 24.000 locuitori;
 2. Parcul „Grigore Vieru” din Cahul a fost renovat​;
 3. Sistemul de canalizare din centrul Ungheniului a fost extins, majorând numărul utilizatorilor cu cel puțin 141 (11 entități economice și 130 persoane fizice);
 4. A fost reconstruit centrul municipiului Ungheni: Piața Independenței a devenit pietonală, dotată cu mobilier urban modern şi cu un havuz muzical de tip uscat cu show de lumini; strada Naţională a fost asfaltată, luminată şi dotată cu marcaje rutiere rezistente în timp;
 5. A fost renovat sistemul de iluminat public stradal și construirea unei rețele inteligente în municipiul Cahul.
 • 2 branduri pentru Cahul și Ungheni au fost create pentru a promova regiunile pe plan național și internațional și a contribui, astfel, la dezvoltarea lor economică, socială și culturală.
AniBugetCheltuieli
Uniunea EuropeanăPNUDAdministrația publică localăFranța
201928.463 USD10.000 USD  33.082,68 USD
20203.364.166 USD100.000 USD111.261 USD 3.498.056,98 USD
20215.847.826,08 USD113.230 USD84.000 USD 5.686.077,67 USD
20225.524.823,98 USD100.000 USD316.927,26 USD15.287,37 USD5.855.935,03 USD
20234.435.49788 USD100.000 USD1.075.028,81 USD49.222,82 USD5.659.749,51  USD
20246.199.905,94 USD139.796 USD 499.718,61 USD209.989,40 USD