Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului

Statut:Activ
Durată:2019 – 2025
Buget:9.371.342 USD
Donatori:Suedia, Marea Britanie
Acoperire:Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană
Beneficiari:Companii micro, mici și medii, care activează, în special, în sectorul agro-alimentar, servicii și TIC etc.
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Biroul Politici de Reintegrare, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenția pentru Investiții, Camerele de Comerț și Industrie din Chișinău și Tiraspol, Asociații de afaceri de pe ambele maluri, prestatori de servicii în domeniul afacerilor, proiectele relevante din domeniu  
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” facilitează cooperarea trans-riverană și extinde accesul întreprinderilor din regiunea transnistreană (în special celor micro, mici și medii – ÎMMM) la mecanismele de promovare a exporturilor disponibile pe malul drept.

Proiectul oferă asistență personalizată și dezvoltă capacitățile bazate pe nevoile specifice ale actualilor și viitorilor exportatori, precum și prevede asistență metodologică și practică pentru a stabili legături comerciale pe termen lung și pentru a promova exporturile. În cadrul acestei inițiative, companiile existente și cele nou lansate vor fi sprijinite pentru a crea noi locuri de muncă pentru femei și grupuri vulnerabile.

Aceste obiective vor fi atinse prin schimbul trans-riveran de cunoștințe și experiență, dar și prin înțelegerea oportunităților oferite de DCFTA și de Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare semnat între Marea Britanie și Moldova pentru companiile din regiunea transnistreană. În același timp, companiile și asociațiile beneficiare vor învăța din cele mai bune practici ale companiilor din Europa de Est și Centrală.

Eforturile de bază vor fi dedicate revitalizării sectorului ÎMMM, care este subdezvoltat în regiunea  transnistreană.

Obiective:

De a asigura ca bărbații și femeile de pe ambele maluri ale Nistrului să dispună de condiții și mijloace de trai mai bune, datorită unei cooperări trans-riverane îmbunătățite, pentru a accesa oportunitățile oferite de aranjamentele Republicii Moldova privind comerțul extern, contribuind la edificarea unui mediu de încredere și de cooperare:

 • Îmbunătățirea schimbului de informații, cunoștințe și experiență între ambele maluri ale Nistrului cu privire la mecanismele de promovare a exporturilor de pe malul drept și sporirea conștientizării cu privire la oportunitățile oferite de acordurile comerciale externe;
 • Creșterea competitivității și exporturilor comune ale comunităților de afaceri de pe ambele maluri, cu un accent deosebit pe dezvoltarea clusterelor și a lanțului valoric și promovarea exporturilor;
 • Capacități sporite de formulare a politicilor care conduc la un mediu propice pe ambele maluri ale Nistrului și la reducerea barierelor în calea comerțului și a cooperării economice;
 • Întreprinderile micro, mici și mijlocii de pe ambele maluri ale Nistrului, în special cele conduse de femei și beneficiari din grupuri vulnerabile, capabile să producă mărfuri sau servicii mai competitive.

Rezultate scontate:

 • Un cadru normativ și instituțional îmbunătățit pentru comerțul între ambele maluri ale Nistrului și integrarea exportatorilor din regiunea transnistreană în comerțul exterior al Republicii Moldova;
 • Sporirea nivelului de conștientizare a companiilor și asociațiilor de afaceri din regiunea transnistreană cu privire la oportunitățile oferite de DCFTA/Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare cu Marea Britanie, precum și pașii tehnici necesari pentru a accesa piețele UE și a Marei Britanii;
 • Capacități îmbunătățite ale asociațiilor de afaceri de pe ambele maluri (cel puțin 10 din regiunea transnistreană) de a coopera, susține și promova interesele comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Îmbunătățirea mediului de afaceri datorită măsurilor eficiente de advocacy/lobby privind reducerea barierelor în calea comerțului și a cooperării economice;
 • Peste 70 de companii din regiunea transnistreană vor beneficia de consultanță/sprijin de certificare din partea instituțiilor/rețelelor de servicii de dezvoltare a afacerilor de pe ambele maluri pentru a-și promova exporturile, ceea ce va permite crearea a cel puțin 20 de parteneriate sau contracte semnate;
 • Cel puțin 40 de companii își vor îmbunătăți competitivitatea datorită infrastructurii asigurate prin cel puțin 5 clustere create;
 • Peste 200 de locuri de muncă create pe ambele maluri ale Nistrului ca urmare a sprijinului acordat;
 • 55 de afaceri/noi companii dezvoltate, dintre care cel puțin 60% fiind conduse de femei;
 • 5 antreprenori vor fi susținuți pentru dezvoltarea unor afaceri sociale;
 • 15 companii vor adopta principiile de Mediu, Sociale și de Guvernanță (ESG);
 • 5 companii vor implementa cu succes tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și din surse regenerabile de energie. 
   

Realizări:

 • În cadrul dezvoltării instituționale a Platformei de Antreprenoriat Social, a fost înregistrat un nou ONG – Asociația Antreprenorilor Sociali, cu scopul de a oferi sprijinul necesar afacerilor sociale de pe malul stâng;
 • 1723 de reprezentanți ai companiilor și asociațiilor de afaceri din Republica Moldova (847 malul stâng//876 malul drept, dintre care 860 femei) și-au sporit nivelul de conștientizare cu privire la oportunitățile oferire de DCFTA și de Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare Marea Britanie-Moldova au învățat despre soluțiile de recuperare pentru exportatorii afectați de recesiunea economică COVID-19;
 • 5 întreprinderi sociale au fost create sau dezvoltate pe malul stâng al Nistrului (3 fiind conduse de femei);
 • Peste 500 de femei și fete au urmat cursuri de alfabetizare digitală în cadrul a 5 clase STEEAM (știință, tehnologie, inginerie, antreprenoriat, arte și matematică)  create de proiect pe malul stâng al Nistrului și a unei școli de freelancing pentru femei (inclusiv femei din mediul rural și 21 de refugiate din Ucraina);
 • Peste 500 de companii și 30 de asociații de afaceri din regiunea transnistreană au aflat despre oportunitățile oferite de DCFTA și de Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare Marea Britanie-Moldova, precum și despre pașii tehnici necesari pentru a accesa piețele UE și Marea Britanie;
 • 92 de companii (28 din regiunea transnistreană) au primit sprijin pentru dezvoltarea afacerilor și și-au sporit  exporturile, generând 37 de contracte semnate și 120 de noi locuri de muncă create;
 • 9 asociații de afaceri de pe ambele maluri (5 malul stâng/4 malul drept) și-au dezvoltat capacitățile pentru a promova efectiv, coopera și susține interesele comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • 2 unități de procesare a produselor agroalimentare au fost sprijinite, permițând cooperarea IMM-urilor în promovarea comună a exporturilor;
 • 26 de companii exportatoare (11 malul stâng/15 malul drept) și-au îmbunătățit competitivitatea prin adoptarea de inovații tehnologice și sporirea capacităților lor de extindere a operațiunilor de afaceri peste hotare;
 • 123 de companii de pe ambele maluri (105 malul drept/27 malul stâng) și-au identificat partenerii relevanți (distribuitori externi, lanțuri de comerț cu amănuntul și potențiali parteneri de afaceri) prin participarea la ședințe B2B și activități de căutare a partenerilor, implementate de proiect;
 • Cel puțin 10 companii de pe ambele maluri (5 din regiunea transnistreană) și-au îmbunătățit competitivitatea datorită echipamentului oferit; 
 • 249 de locuri de muncă au fost create, dintre care 134 pe malul drept și 115 pe malul stâng. Din acestea, 160 de locuri de muncă au fost create pentru femei, 98 - pentru grupuri vulnerabile reprezentative, inclusiv 29 de migranți reîntorși acasă. 1370 de locuri de muncă au fost păstrare în contextul crizei economice cauzate de pandemia COVID-19;
 • 76  de companii micro și mici au beneficiat de asistența proiectului AdTrade, inclusiv 46 sunt startup-uri. Din numărul total de companii beneficiare, 55 de afaceri sunt conduse de femei.
AniBugetCheltuieli
SuediaMarea Britanie
2019270.174 USD 269.149 USD
2020663.950 USD 664.975 USD
2021984.676 USD347.914 USD1.332.590 USD
2022138.035 USD444.579 USD470.720 USD
2023749.472 USD478.094 USD1.122.442 USD
20242.131.201 USD563.058 USD 
20251.663.247 USD936.942 USD