Consolidarea dezvoltării reziliente în Moldova prin anticiparea și prevenirea crizelor și redresarea incluzivă

Statut:Activ
Durată:2022 – 2024
Buget:1.000.000 
Donatori:Danemarca, Luxemburg, Republica Coreea și Suedia prin intermediul Fondului PNUD pentru guvernare, consolidarea păcii, criză și reziliență 
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Guvernul, Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, agențiile ONU, autoritățile publice locale

Descrierea proiectului:

În 2022, Moldova a beneficiat de o oportunitate istorică - statutul de candidat pentru aderarea la UE, cu condiții de îndeplinit în domeniile justiției, anticorupției și reformei administrației publice. În contextul proceselor ambițioase de reformă în vederea aderării la UE, traiectoria de dezvoltare a Moldovei a fost afectată de crizele multidimensionale determinate de războiul din Ucraina și amenințările la adresa securității și economiei țării. Cu toate acestea, vulnerabilitatea principală a Moldovei rezultă din situația sa internă, inclusiv instituții slabe și o societate divizată, ceea ce subminează reziliența sa la provocările externe. Investiția în capacitățile autorităților pentru a spori eforturile de anticipare și prevenire este de o importanță majoră pentru a evita sau reduce impactul șocurilor și insecurității.

Proiectul va sprijini autoritățile centrale și locale la implementarea principalelor reforme și strategii, respectiv reforma administrației publice, Strategia de Transformare Digitală, Strategia Sectorului Energetic, Reforma Asistenței Sociale „RESTART”, Strategia Dezvoltării Sectorului Agricol și de Siguranță Alimentară, prin asistență tehnică direcționată – unitatea de transformare digitală, centrul de inovații în energie și tehnologii, expertiză în reforma administrației publice.

Obiective:

  • Capacitățile instituționale la nivel național și local și cadrul de politici pentru prestarea serviciilor de calitate, reziliente și incluzive sunt consolidate;
  • Transformarea digitală este susținută prin utilizarea soluțiilor tehnologice și reducerea decalajului digital pentru prestarea serviciilor publice de calitate, reziliente și incluzive pentru toți, în special pentru grupurile vulnerabile;
  • Actorii publici și privați sunt încurajați să implementeze practici eficiente și inovatoare pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale, rezistență la schimbările climatice, reducerea emisiilor și dezvoltarea energiei verzi.

Rezultate scontate:

  • Va fi creată o unitate de transformare digitală, care va operaționaliza Strategia de Transformare Digitală; 
  • Va fi oferit sprijin în implementarea Strategiei de Reformă a Administrației Publice; 
  • Va fi creat un centru de inovații în energie și tehnologii în cadrul Ministerului Energiei, care va deveni mediul de testare și experimentare pentru noi tehnologii energetice și inovații pentru a răspunde necesităților pe dimensiunea de securitate energetică și de tranziție energetică justă;
  • Va fi creată o unitate pentru elaborarea politicilor în cadrul Cabinetului Prim-Ministrului, pentru a contribui la informarea proceselor de luare a deciziilor și elaborarea politicilor care abordează provocări complexe și emergente; 
  • Un program de alfabetizare digitală, ca parte a programului național privind dezvoltarea abilităților digitale, va avansa alfabetizarea digitală a femeilor și fetelor din comunitățile susținute de PNUD în cadrul programului „Tekwill în fiecare școală"; 
  • Un curs de alfabetizare digitală, axat pe siguranța digitală, engleza pentru IT și utilizarea rețelelor de socializare va fi testat într-un număr de școli selectate în cadrul inițiativei „Tekwill în fiecare școală".
Ani
 
Buget
Fondul PNUD pentru guvernare, consolidarea păcii, criză și reziliență
2023416.000 USD
2024584.000 USD