Consolidarea capacităților de instruire ale poliției în Republica Moldova

Statut:Activ
Durată:2022 – 2024
Buget:1.681.000 USD
Donator:Guvernul SUA
Acoperire:Națională
Beneficiari:Academia „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul General al Poliției, alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, recruți și studenți ai sistemului afacerilor interne
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
ParteneriMinisterul Afacerilor Interne (MAI), Academia „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul General al Poliției (IGP)
Document de proiect:Consolidarea capacităților de instruire ale poliției în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Formarea profesională a personalului reprezintă un domeniu de o importanță deosebită pentru implementarea cu succes a reformei poliției. Pornind de la aspirațiile MAI și ale Academiei „Ștefan cel Mare” de a consolida formarea profesională bazată pe activitatea practică, proiectul va consolida capacitățile instituționale, va moderniza tehnologiile de învățare și va moderniza infrastructura de instruire a instituției, asigurând un mediu pentru dezvoltarea unei noi generații de profesioniști în structurile de poliție, dotați cu abilități, cunoștințe și competențe conforme cu cerințele moderne privind activitatea polițienească. Intervențiile în sistemul de formare ale poliției vor contribuie și la îmbunătățirea calității serviciilor poliției în Republica Moldova. Luate împreună, aceste rezultate vor contribui la sporirea încrederii și a sprijinului cetățenilor față de activitatea instituțiilor de aplicare a legii și justiției, îmbunătățind performanța sistemului și, în cele din urmă, vor asigura aplicarea eficientă a legii.

Obiectiv:

  • Promovarea unor servicii polițienești mai eficiente, mai profesioniste și mai responsabile prin consolidarea capacităților instituțiilor naționale de a oferi formare bazată pe competențe ale profesioniștilor din domeniul aplicării legii din Republica Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.

Rezultate scontate:

  • Spații și dotări pentru desfășurarea instruirilor practice privind cercetarea locului crimei, modernizate și funcționale, pentru Academia „Ștefan cel Mare”;

  • Studiul de fezabilitate privind modernizarea poligonului de tragere al Academiei ”Ștefan cel Mare” finalizat;
  • Spațiul pentru desfășurarea antrenamentului în domeniul tacticilor defensive renovat și dotat cu echipament;
  • Cel puțin 400 polițiști instruiți, utilizând echipamentele și spațiile modernizate.

Realizări:

  • Documentația tehnică de execuție pentru modernizarea spațiilor destinate instruirii practice privind cercetarea locului crimei elaborată;
  • Documentația tehnică de execuție pentru modernizarea spațiilor destinate antrenamentului în domeniul tacticilor defensive elaborată.
AniBugetCheltuieli
Guvernul SUA
2022110.821 USD110.953 USD
20231.143.199 USD 
2024426.848 USD