Suedia și PNUD susțin 56 de femei să lanseze afaceri reziliente la schimbările climatice

16 November 2022

56 de femei din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, Dubăsari, UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană au obținut granturi în valoare de până la 4.400 dolari fiecare pentru a iniția în gospodăriile lor activități economice reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele au fost selectate în cadrul rundei a doua a unui concurs public organizat de proiectul PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.

Pe lângă granturi, femeile vor mai beneficia timp de un an de mentorat în afaceri și instruire pentru aplicarea practicilor agricole durabile și prietenoase mediului, folosirea energiei verzi și a tehnologiilor eficiente energetic etc. În acest fel, ele vor putea lansa sau dezvolta cu succes afaceri în diverse domenii, precum ar fi apicultura, creșterea animalelor și păsărilor, managementul gunoiului de grajd, creșterea și prelucrarea plantelor medicinale, cultivarea legumelor în sere, dar și alte activități economice generatoare de venituri și reziliente la crizele climaterice și economice. 

În cadrul evenimentului de decernare a certificatelor de grant, desfășurat pe 16 noiembrie 2022, Karin Borovic, Șefa secției cooperare pentru dezvoltare din cadrul Ambasadei Suediei la Chișinău, a menționat: „Un mediu propice în care femeile sunt abilitate din punct de vedere financiar, social și educațional contribuie la dezvoltarea comunităților durabile și rezistente, la crearea de noi locuri de muncă, la îmbunătățirea condițiilor de viață și la asigurarea unei creșteri economice incluzive pentru întreaga comunitate. Granturile care sunt oferite astăzi sunt doar unul dintre instrumentele prin care proiectul oferă femeilor oportunitatea de a deveni agente ale schimbării în comunitățile lor, susținând practici inteligente de adaptare la schimbările climatice, care le oferă și venituri suplimentare.”

Cu ajutorul grantului obținut, Aliona Zadîr din satul Cioc-Maidan, raionul Comrat, își va mări ferma de ovine și va construi spații pentru prelucrarea gunoiului de grajd și producerea compostului. „Această activitate ne va asigura un venit suplimentar, pentru că o bună parte din compostul obținut îl vom vinde producătorilor agricoli, iar cealaltă - o vom folosi pe terenurile agricole proprii. Totodată, vom rezolva în acest fel și o problemă ce ține de managementul deșeurilor animaliere”, susține antreprenoarea.

„După cum este bine cunoscut, femeile din zonele rurale ale Moldovei sunt de patru ori mai predispuse la sărăcie absolută și nu sunt reprezentate suficient în procesele de luare a deciziilor, iar astfel devin și mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Pe lângă aceasta, criza socio-economică curentă, și cea energetică, precum și războiul din Ucraina, nu doar aprofundează sărăcia și inegalitatea de gen, dar și generează riscuri și vulnerabilități suplimentare de mediu. Din acest motiv, sunt necesare acțiuni care vor contribui la sporirea accesului femeilor la activități de generare a venitului alternativ, precum și la cunoștințe și informații cu privire la gestionarea durabilă și rezilientă a resurselor naturale și agricole de care depind. Aceasta este și mai relevant în contextul în care, la nivel global, întreprinderile conduse de femei primesc doar 1-3% din finanțarea dedicată acțiunilor de adaptare la schimbările climatice”, a afirmat Silvia Pana-Carp, coordonatoare de programe la PNUD Moldova.

În primăvara acestui an, alte 64 de femei cu activitate economică în gospodăriile lor au beneficiat de granturi din partea Suediei în cadrul proiectului PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” și au demarat afaceri în diverse domenii. Câteva antreprenoare și-au prezentat produsele în cadrul expoziției organizate în contextul ceremoniei de înmânare a certificatelor de grant pentru câștigătoarele din runda a doua a concursului de granturi.

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” contribuie la dezvoltarea durabilă și sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană prin abilitatea economică, socială și educațională a femeilor. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.