Sistemul de justiție – mai accesibil pentru justițiabili, datorită parteneriatelor dintre instituțiile publice și reprezentanții societății civile

19 December 2022

Crearea și funcționarea Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție în Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat a contribuit la o mai bună comunicare dintre oameni și actorii din sistemul justiției. Aceasta a fost posibil datorită susținerii proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu de Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul financiar al Suediei.

„Sperăm că rezultatele obținute de platformele de dialog privind accesul la justiție și angajamentul membrilor vor servi ca un bun exemplu de aducere în atenția factorilor de decizie a unor probleme importante care îi afectează pe bărbații și femeile care așteaptă înfăptuirea justiției, cum ar fi numărul insuficient de profesioniști care le pot acorda consiliere juridică (parajuriști sau avocați) la nivel local sau lipsa unei acomodări rezonabile în îndeplinirea drepturilor civile”, a afirmat Andrea Cuzyova, Reprezentanta rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova.

„Apreciem timpul și efortul depus pentru a construi căi de dialog cu colegii din lanțul justiției, pentru a îmbunătăți calitatea actului justiției, astfel încât drepturile omului să fie realizate pe deplin. Contăm în continuare pe angajamentul membrilor și membrelor platformelor de a se dezvolta independent, pentru garantarea accesului la justiție la nivel local”, a spus Karin Borovic, Șefa Secției Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Suediei în Republica Moldova.

Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție, create în 2020, includ judecători, procurori, avocați, parajuriști, polițiști, mediatori comunitari, notari, medici, reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății civile din raioanele respective. Membrii platformelor au beneficiat de instruiri privind gestionarea situațiilor dificile de interacțiune cu justițiabilii, abordarea integrată a problemelor sistemice din domeniul accesului la justiție, referirea cazurilor către instituțiile publice și/sau cele din comunitate.

„Am reușit să sporim cooperarea dintre instituții, să facilităm schimbul de experiență între actorii din domeniul justiției, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele care sunt vulnerabile și marginalizate. Astfel, platformele de dialog au devenit un mecanism de intervenție la nivel local, capabil să identifice barierele și problemele cu care se confruntă persoanele în procesul de apărare a drepturilor lor, dar și să ofere un răspuns consolidat necesităților justițiabililor”, susține Natalia Mardari-Grebencea de la IRP.

Cu susținerea proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, patru organizații necomerciale din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat și-au consolidat capacitățile: „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, Agenția de Democrație Locală din Moldova, Clinica Juridică Comrat și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Cele patru organizații au implementat inițiative în vederea îmbunătățirii accesului la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile și marginalizate:

  • Peste 200 de persoane din raioanele Criuleni și Dubăsari au beneficiat de asistență juridică primară, asistență psihologică și socială, iar alte 220 de persoane cu dizabilități, inclusiv membrii familiilor lor sau asistenții personali, au fost informate despre drepturile lor și mecanismele de acces la justiție;
  • Circa 280 de persoane din raionul Cimișlia au beneficiat de asistență juridică primară, iar peste 600 de persoane din categorii vulnerabile au fost informate despre mecanismele naționale de revendicare a drepturilor lor și aproximativ 70 de elevi au participat la activități tematice în domeniul accesului la justiție;
  • În cadrul a 40 de lecții publice, desfășurate în 20 de localități din Comrat, peste 420 de beneficiari au fost informați despre drepturile lor, iar peste 150 au fost consultați pe diverse probleme.
  • Peste 400 de elevi din raionul Soroca și-au consolidat cunoștințele în domeniul accesului la justiție, iar la circa 220 de tineri/tinere le-au fost oferite consultații juridice gratuite.

Tot cu susținerea proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, au fost elaborate mai multe publicații de referință pentru profesioniștii din domeniul justiției, precum și pentru reprezentanții instituțiilor publice, care interacționează cu beneficiarii: Ghidul ordonatorului expertizei judiciare, Ghidul expertului judiciar și Ghidul „Accesul la justiție”, precum și un curs digitalizat pentru Centrul de Medicină Legală.