Secretariatul CONUSC a apreciat angajamentul și ambiția crescândă a Republicii Moldova în implementarea Acordului climatic de la Paris

24 April 2020

Secretara executivă a Convenției ONU privind schimbările climatice Patricia Espinosa a mulțumit Republicii Moldova pentru liderism în elaborarea și prezentarea celei de-a doua Contribuții Naționale Determinate (CND2) la Acordul Climatic de Paris, care își propune obiectivul global de a menține creșterea temperaturilor medii la suprafața solului sub 2°C.

„Efortul depus de Republica Moldova în elaborarea și prezentarea CND2 într-o perioadă foarte dificilă pentru țară, dar și pentru întreaga lume, este remarcabil și înalt apreciat. Creșterea ambiției în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la 70% către 2030, comparativ cu anul de referință 1990, este o contribuție valoroasă la acțiunea globală pentru combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, apreciez faptul că CND2 a Republicii Moldova include și o componentă solidă de adaptare la schimbările climatice și orientată spre viitor”, se arată într-o scrisoare adresată în data de 22 aprilie 2020 ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju.

Republica Moldova este a patra țară din lume care a prezentat Secretariatul CONUSC cea de-a doua Contribuție Națională Determinată (CND2), după Insulele Marshall, Suriname și Norvegia. Potrivit documentului, Moldova s-a angajat să reducă necondiționat către anul 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990. În cazul în care va avea acces la tehnologii și resurse financiare la costuri reduse, diminuarea emisiilor ar putea crește către 2030 până la 88% față de anul de referință 1990.

Țările semnatare ale Acordului de la Paris urmează să prezinte CND noi odată la fiecare 5 ani în perioada 2015 – 2030. Prin noile CND, țările urmează să-și sporească ambiția în reducerea emisiilor de GES pentru a putea menține încălzirea globală în limitele de 2°C către anul 2100. Realizarea indicatorilor din CND1 nu ar fi suficientă și ar duce la încălzirea globală a planetei între 2,9 – 3,4°C către anul 2100, ceea ce ar avea consecințe grave asupra tuturor sferelor vieții.

CND2 a Republicii Moldova a fost elaborată cu sprijinul Proiectului EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, fiind prezentată Secretariatului CONUSC la 4 martie 2020. Proiectul regional EU4Climate acordă asistență țărilor din Parteneriatul Estic pentru actualizarea CND, elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050, consolidarea sistemelor naționale de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră, alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei, integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris, atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice și o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.

Sursa: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului