Republica Moldova e a patra țară din lume care a prezentat Contribuția Națională Determinată actualizată și mai ambițioasă la Acordul climatic de la Paris

5 March 2020

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat către Secretariatul Convenţiei-cadru a Organizației Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CONUSC) cea de-a doua Contribuție Națională Determinată (CND2) a Republicii Moldova și informațiile însoțitoare pentru a facilita claritatea, transparența și înțelegerea cu referire la Acordul Climatic de la Paris.

„Suntem mândri că Republica Moldova este cea de-a patra țară din lume care a reușit să elaboreze și să depună la Secretariatul CONUSC Contribuția Națională Determinată Actualizată. Prin CND2, ne-am sporit ambiția de reducere necondiționată a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul 1990 către anul 2030, în comparație cu 64-67%, așa cum era asumat în CND1”, a declarat Ion Perju, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

În cazul în care va beneficia de la comunitatea internațională asistență tehnică, financiară și sprijin tehnologic (transfer de tehnologii prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere a combaterii schimbărilor climatice), nivelul de reducere condiționat al emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea fi de până la 88% față de nivelul anului de referință (1990).

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este autoritatea publică centrală responsabilă de implementarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a ONU pentru Schimbările Climatice și Acordului Climatic de la Paris.

CND2 a fost elaborată cu sprijinul Proiectului Regional EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD în șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și a fost prezentată pentru consultări publice la 31 ianuarie 2020, în cadrul unui atelier național consultativ cu autoritățile publice și alte instituții interesate, inclusiv reprezentanți din sectorul academic, organizații ale societății civile, entități private și asociații de business.

CND2 a Republicii Moldova a fost elaborată în cadrul inițiativei „Promisiunea climatică”, care susține țările să desfășoare un proces incluziv și transparent de sporire a nivelului de ambiție al Contribuțiilor Naționale Determinate. Acum, PNUD sprijină 102 țări pe această cale.  Republica Moldova este prima țară din cele implicate în această inițiativă care a definitivat cu succes și a prezentat Secretariatului CONUSC Contribuția Națională Determinată actualizată.

CND1 a Republicii Moldova a fost prezentată la 25 septembrie 2015. Decizia 1/CP.21 prevede ca părțile a căror contribuții naționale determinate intenționate, conform Deciziei 1/CP.21, au CND-uri cu termenul de până în 2030, vor comunica sau actualiza aceste documente până în 2020 și vor face acest lucru fiecare cinci ani după aceasta conform Articolului 4, alineatul 9 al Acordului de la Paris.

Accesați NDC2 actualizată, în limbile engleză și română.

Sursa: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului