Republica Moldova avansează pe calea asigurării șanselor egale pentru femei și bărbați în structurile MAI

19 November 2018

Foto: MAI

Asigurarea egalității de gen și creșterea rolului femeilor în structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt discutate la un curs de instruire axat pe experiența țărilor din Balcanii de Vest. Evenimentul se desfășoară la Chișinău în perioada 19-20 noiembrie și este organizat la inițiativa Asociației Naționale a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne (ANFSAI), cu sprijinul PNUD, și întrunește femei care sunt angajate la Inspectoratul General al Poliției, Poliția de Frontieră și alte structuri ale MAI.

Participanții la atelier discută despre prevederile Planului de acțiuni privind integrarea dimensiunii de gen în activitatea Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2018-2020 prin prisma aplicării experienței unor țări din Balcanii de Vest care au avansat în domeniul asigurării egalității de gen în structurile MAI. În următorii doi ani, potrivit Planului de acțiuni, Moldova va trebui să întreprindă măsuri eficiente în acest domeniu, urmând ca până în 2020 rata de angajare a femeilor în organele de poliție să ajungă la 25%, iar femeile să fie promovate în funcţii de decizie pe bază de meritocraţie şi experiență.

Dorin Purice, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, a menționat  la deschiderea evenimentului: „Egalitatea de gen și abilitarea femeilor reprezintă una dintre cele mai importante aspecte în procesul de realizare a reformei Poliției. Asociația este un exemplu al solidarității femeilor din sistemul de afaceri interne”.

„În următoarele două zile, veți avea ocazia să învățați, să discutați și să elaborați strategii referitoare la activitatea Asociației pentru a contribui la realizarea unui echilibru de gen în cadrul structurilor MAI. Însă, echilibrul  numeric nu poate asigura că reformele care se desfăşoară sunt sensibile la dimensiunea de gen și că femeile se implică în luarea deciziilor. Astfel, este necesar ca reformele să se bazeze pe politici interne sensibile la egalitatea de gen, care să vizeze managementul, gestionarea resurselor umane, comunicarea internă și externă, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și consolidarea capacităților de gen la toate nivelurile”, a afirmat Stefan Liller, reprezentant rezident adjunct PNUD.

Olesea Vladîca, președinta Asociației Naționale a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne, a declarat: „Doar prin eforturi comune și solidaritate vom putea obține oportunități egale, politici sensibile la gen, creșterea reprezentativității femeilor în sectorul de securitate și apărare și dezvoltare durabilă. Astfel, implicarea asociațiilor de femei și contribuția acestora în reformele care au loc în sistemul de afaceri interne este necesară.”

Asociația Națională a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne a fost fondată în anul 2015 și are drept obiectiv promovarea imaginii pozitive a femeilor din sistemul afacerilor interne și conștientizarea principiilor egalității de gen. În prezent, Asociația întrunește 150 de femei din diferite structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne.

Femeile constituie 16% din numărul total al angajaților poliției, cu 2% mai mult decât acum doi ani. În același timp, 77 de femei sunt în funcții de conducere în poliție. În  prezent, cea mai mare rată de angajare a femeilor, 26%, se înregistrează la Poliția de Frontieră.

Actuala Strategie de Dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 pune un accent special pe creșterea numărului de femei în poliție până la 25 procente, inclusiv o creștere de 50 procente pentru femeile în funcții de conducere. PNUD sprijină poliția în regândirea și reproiectarea sistemului său de recrutare într-un mod mai receptiv la aspectele de gen și mai incluziv, pentru ca femeile și bărbații să beneficieze de șanse egale la angajare.