Programul de Dezvoltare cu Emisii Reduse a fost aprobat, Moldova fiind cu un pas mai aproape de o economie fără carbon

11 September 2023

Uniunea Europeană și PNUD au sprijinit Guvernul Republicii Moldova la elaborarea primului Program de Dezvoltare cu Emisii Scăzute (PDER). Programul, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2024, sistematizează politici și planuri de acțiune sectoriale care urmăresc atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră expuse în Contribuția stabilită la nivel național (NDC) actualizată raportată în martie 2020 la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice, CONUSC.

CNDA a fost la rândul său elaborat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul proiectului EU4Climate, implementat de PNUD.

Republica Moldova a fost a patra țară din lume care a elaborat CNDA, angajându-se să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% față de anul de referință 1990. 

Conform Programului, către anul 2030, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) urmează să se reducă față de anul 1990:

  • în sectorul energetic, cu 81%; 
  • în sectorul transporturi, cu 52%; 
  • în sectorul clădiri, cu 74%;
  • în sectorul industrial, cu 27%;
  • în sectorul agricol, cu 44%;
  • în sectorul deșeuri, cu 14%.

În perioada 1990-2020, emisiile totale de GES în Republica Moldova au scăzut cu cca 69,8%, până la 13,662 Mt CO2 echivalent, ca urmare a crizei economice. După ce a scăzut la maxim până în anul 2000, în următorii 20 de ani emisiile au crescut cu 24,6% și este nevoie de intervenții de politici în fiecare sector al economiei pentru a le putea reduce. 

Astfel, programul propune construcția a 600 MW surse eoliene şi fotovoltaice; generarea energiei electrice și termice pe biogaz - 50 MW; reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport şi distribuţie etc.

În sectorul transport se prevede electrificarea acestuia și reducerea consumului de combustibili fosili cu 1%; în sectorul clădiri reabilitarea a peste 5 milioane de metri pătrați de locuințe, reabilitarea sistemelor de încălzire, instalarea centralelor termice pe biomasă cu o capacitate totală de 250 MW și generarea a 2,7% din necesarul de energie termică de pompele de căldură. 

Pentru a păstra planeta în condiții bune de trăit, țările lumii s-au angajat să mențină încălzirea globală sub 2°C, iar pentru aceasta către anul 2050 statele urmează să devină neutre climatic, adică să elimine din atmosferă atât CO2 cât emit. 

În ultimii 130 de ani, temperatura medie anuală în Republica Moldova a crescut cu peste 1,2°C. Drept urmare, secetele, inundațiile de proporții, valurile de căldură, ploile torențiale și alte fenomene climaterice extreme au devenit tot mai frecvente. Din cele 38 de episoade de secetă sezonieră, constatate oficial începând cu anul 1945, 12 episoade îi revin perioadei de după anul 2000, iar 9 dintre acestea au avut un asemenea grad de cuprindere teritorială, încât au fost catalogate ca fiind catastrofale. 

Pentru atenuarea schimbărilor climatice se cer eforturi globale comune, iar Republica Moldova, chiar dacă este responsabilă de sub 1% din emisiile globale de GES, este un participant activ la eforturile de reducere a încălzirii globale.

Cu un buget total de 8,8 de milioane de euro, proiectul EU4Climate se desfășoară în perioada 2019-2023 și are următoarele componente: (i) actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) introducerea și consolidarea cadrului de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; (iv) alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; (v) integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; (vii) o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.