Procuratura Generală a lansat sistemul informaţional E-Dosar, pentru o gestionare mai eficientă a dosarelor penale

16 July 2015
General Prosecutor’s Office launched E-Case Informational System to better manage criminal files

Procuratura Generală a lansat Sistemul Informaţional E-Dosar la 16 iulie 2015. Sistemul permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale și să genereze statistici precise și rapoarte, prin automatizarea procedurilor și proceselor interne. E-Dosar a fost dezvoltat în cadrul proiectului "Suport pentru Reforma Sectorului Justiției", implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Sistemul unifică datele primite de la diferite instituții de drept, ceea ce până acum cauza dificultăți. E-Dosar acoperă toate etapele urmăririi penale exercitate sau supravegheate de procuror. Instrumentul oferă procurorilor acces la date în timp real, reducând astfel întârzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală. Totodată, va fi asigurat un proces mai transparent de luare a deciziilor în cadrul Procuraturii.

Sistemul Informațional E-Dosar este constituit din 3 module principale:

  • Managementul documentelor - asigură înregistrarea corectă și circulația documentelor de intrare și de ieșire, mecanisme de monitorizarea și de notificare.
  • Managementul dosarelor - oferă instrumente pentru a crea și pentru a gestiona eficient dosarele penale în format electronic, inclusiv generează automat numărul de înregistrare a cazurilor, configurează actele de procedură în baza unor șabloane. Procurorii primesc notificări cu referire la termenele limită.
  • Statistici - generează rapoarte prestabilite și la solicitare, pe baza datelor prelucrate în modulul de management a dosarelor.

"Sistemul va fi centralizat şi va integra funcţiile de înregistrare, prelucrare, administrare şi raportare efectuate în cadrul sistemelor de evidenţă existente în organele procuraturii, şi va permite gestionarea altor tipuri de informaţii.", afirmă Corneliu Gurin, procurorul general al Republicii Moldova.

"În eforturile noastre continue de a sprijini reforma sectorului justiţiei, am trecut de la elaborarea politicilor la implementarea efectivă. Această lansare reprezintă un caz relevant prin care transpunem în viaţa reală priorităţile strategice ale sectorului”, susține Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU, reprezentantă permanentă PNUD.

E-Dosar asigură diferite niveluri de acces securizat la date. Numai procurorul responsabil de caz poate gestiona dosarul, ceea ce permite monitorizarea și urmărirea modificărilor. Supervizorii pot doar vizualiza dosarul, fără a putea edita. Funcționalitățile E-Dosar ar putea fi extinse pentru a evalua performanțele procurorilor și a altor organe de urmărire penală.

Software-ul este o soluție bazată pe web, ceea ce permite conectarea la distanță de la orice dispozitiv conectat la Internet. De asemenea, sistemul este prietenos mediului, prin reducerea costurilor pentru hârtie. La următoarea etapă se prevede asigurarea legăturii dintre E-Dosar și alte e-instrumente utilizate de Ministerul Afacerilor Interne sau de sistemul judiciar.

Dezvoltarea sistemului (componentele software şi hardware), în sumă apr. 122.000 dolari SUA, a fost finanțată de Procuratura Generală. Această activitate a fost efectuată în contextul implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției (2011-2016).