Primăriile municipiilor Cahul și Ungheni au fost certificate ISO pentru managementul calității și anti-mită

5 December 2023

În premieră pentru Republica Moldova, primăriile Cahul și Ungheni sunt primele două autorități publice locale care au primit certificatele ISO pentru Sistemul Integrat de Management al Calității și Management Anti-mită conform standardelor ISO 9001 și ISO 37001. Procesul de certificare a fost susținut de programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

Emise de Organizația Internațională de Standardizare, certificatul de Management Anti-mită ISO 37001 confirmă că autoritățile publice locale dispun de un sistem de management care include instrumente de prevenire a corupției, stabilind o cultură a integrității și transparenței pentru efectuarea controalelor interne, care vor spori șansele de a preveni luarea de mită și de a reduce incidența acesteia. Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001 confirmă că autoritățile publice locale dispun de un sistem de gestiune a calității în organizarea și prestarea  serviciilor publice, îmbunătățind performanța în ansamblu.

„Cea mai importantă dimensiune a unei administrații este încrederea cetățenilor în ea, iar aceasta se datorează integrității și atitudinii și relației cu cetățenii. Pentru aceasta este nevoie de mult efort, sacrificiu și dedicație. Mulțumim UE și programului EU4Moldova: Regiuni-cheie pentru suportul în realizarea unor acțiuni capabile să crească transparența și recunoașterea de către alte instituții ale statului a acestor eforturi”, a declarat primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș.

„Pentru Primăria municipiului Ungheni a fost și este prioritară rеsресtаrеа tuturor рrеvеdеrilоr legale, а regulilor și nоrmеlоr aplicabile în domeniul său de activitate. Îndeplinirea atribuțiilor сu bună crеdință, loialitate și în interesul comunității, fără a-și рrоmоvа propriile interese sau ре cele ale unor terți este o obligație și o onoare pentru personal. Faptul că am obținut certificatele ISO 9001:2015 privind sistemul de management al calității și ISO 37001:2016 privind sistemul de management anti-mită ne bucură, dar și ne responsabilizează în aceeași măsură, căci totdeauna este loc pentru mai bine. Mulțumim Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie pentru suportul acordat în fortificarea capacităților personalului, a elaborării documentației necesare, fapt ce ne-a ajutat enorm pentru obținerea celor două Certificate”, a menționat viceprimara municipiului Ungheni, Maria Ciolacu.

În perioada 2020-2023, primăriile Cahul și Ungheni au beneficiat de sprijinul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” în implementarea planurilor locale de acțiune anticorupție și implementarea principiilor controlului intern managerial. Toate acestea ajută la integrarea bunelor practici și a principiilor de bună guvernare în administrarea comunităților locale.

„Parcursul către buna guvernare, transparență și o societate fără corupție este un efort continuu. Aceasta necesită colaborare, angajament și îmbunătățire constantă din partea tuturor: autorități publice, societate civilă, întreprinderi și cetățeni. Certificatele primite astăzi nu sunt doar simboluri ale realizărilor, ci catalizatori pentru a avansa în continuare în obiectivul nostru comun de a avea o guvernare locală mai transparentă și mai responsabilă”, a declarat Daniela Gasparikova, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova.

„Pe măsură ce avansăm, Uniunea Europeană rămâne angajată să sprijine Republica Moldova în eforturile sale de consolidare a bunei guvernări, transparenței și combaterii corupției la toate nivelurile, inclusiv la nivelul comunităților locale și al cetățenilor din Cahul și Ungheni. Suntem încrezători că împreună putem construi un viitor în care aceste principii să fie profund încorporate în mentalitatea societății moldovenești”, a menționat Jan Demidovits-Mekelainen, manager de programe, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Înmânarea certificatelor ISO a avut loc pe 5 decembrie în cadrul conferinței naționale „Bună guvernare, transparență și anticorupție la nivel local”, eveniment care a reunit peste 45 de invitați: parteneri de dezvoltare, oficialități guvernamentale centrale și locale, experți internaționali și locali, precum și reprezentanți ai mediului academic.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Accesați aici comunicatul de presă în limba rusă.