PNUD și Marea Britanie vor susține ample campanii de educație democratică și de promovare a participării la alegeri

17 November 2022

Marea Britanie continuă să susțină alegerile incluzive și transparente în Republica Moldova și vine cu o nouă finanțare în valoare de 910.900 dolari. Fondurile sunt acordate PNUD în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” și vor permite desfășurarea unor ample campanii de educație democratică, dar  și de promovare a participării la alegeri, în special a grupurilor subreprezentate.

Ambasada Marii Britanii la Chişinău a făcut anunțul la conferința „Consolidarea sistemului electoral incluziv prin promovarea culturii electorale democratice’’, organizată pe 17 noiembrie 2022, care a reunit peste 100 de persoane, inclusiv parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai societății civile și mediului academic ș.a.

„Sprijinul Regatului Unit în cadrul acestui proiect este direcționat la transparentizarea finanțării partidelor politice și educației electorale, cât și la modernizarea procesului de organizare a alegerilor. Este extrem de important să sporim cunoștințele despre procesele democratice și electorale și prin aceasta să creștem și rata de participare la alegeri”, a afirmat Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Steven Fisher.

Cu sprijinul Marii Britanii, PNUD va contribui la:

  • Implementarea curriculumului universitar de educație electorală;
  • Desfășurarea campaniilor de informare cu privire la importanța participării politice și electorale a femeilor la toate nivelurile de guvernare;
  • Sprijinirea organizațiilor societății civile locale în aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului în procesul de bugetare și consultare publică;
  • Consolidarea capacităților Comisiei Electorale Centrale (CEC) în domeniul comunicării publice pe durata alegerilor;
  • Elaborarea de cercetări pentru evaluarea nivelului de implicare civică a grupurilor vulnerabile și desfășurarea campaniilor de informare la nivel național.

„Comisia Electorală Centrală încurajează tinerii să participe activ la alegeri nu doar ca alegători, ci şi în calitate de candidaţi, membri ai organelor electorale sau observatori. O nouă finanțare a proiectului va spori capacitățile CEC pentru desfășurarea acestor campanii și suntem convinși că astfel vom putea ajunge la cât mai multe persoane”, a afirmat președinta CEC, Angelica Caraman.

Marea Britanie susține proiectul „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” începând cu anul 2017. Cu suportul său, au fost organizate mai multe campanii de educație electorală incluzivă și de informare electorală, dar și consolidat Sistemul informațional automatizat de stat ‚,Alegeri’’.

Marea Britanie a contribuit la realizarea studiului amplu privind accesibilitatea secțiilor de votare, prima evaluare de acest gen în Republica Moldova, ținând cont că secțiile de votare sunt găzduite de obicei de instituții publice.

De asemenea, cu susținerea Marii Britanii a fost elaborat un curriculum universitar privind educația electorală pentru universitățile din Republica Moldova.

„Înțelegând importanța susținerii domeniului electoral, PNUD va continua să promoveze accesul egal al tuturor oamenilor în spațiul public și să consolideze parteneriatul strategic cu CEC și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pentru a sprijini procese electorale incluzive, accesibile și transparente în Moldova”, a afirmat Reprezentanta Rezidentă PNUD în Republica Moldova, Dima Al-Khatib.

La conferință a fost discutat cum pot OSC-urile contribui la stimularea participării la alegeri a grupurilor sub-reprezentate, cum pot deveni femeile agente ale schimbării în cadrul proceselor electorale, cum educația electorală poate spori participarea civică ș.a.

Bugetul suplimentar acordat de Marea Britanie va fi implementat până în martie 2024. Proiectul „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” beneficiază și de susținerea financiară a USAID Moldova.