ONU și Suedia lansează o nouă etapă a programului de consolidare a drepturilor grupurilor vulnerabile în partea stângă a Nistrului

14 February 2023

Organizația Națiunilor Unite și Suedia continuă să susțină respectarea, protejarea și realizarea drepturilor grupurilor vulnerabile pe malul stâng al râului Nistru și lansează o nouă etapă a programului comun al ONU „Consolidarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului”. Activitățile programului se vor desfășura în perioada 2023-2025 și vor contribui la sporirea capacităților grupurilor vulnerabile de a-și exercita drepturile, la îmbunătățirea sistemelor și mecanismelor de protecție a drepturilor grupurilor vulnerabile, precum și la promovarea culturii drepturilor omului în partea stângă a Nistrului. Bugetul programului constituie 2,5 milioane de dolari.

„Suedia va continua să sprijine grupurile aflate în situații vulnerabile de pe ambele maluri ale Nistrului, în vederea stimulării unui mediu în care drepturile omului sunt promovate, protejate și respectate de toți. Convingerea noastră este că pacea, securitatea umană, drepturile omului și libertățile fundamentale sunt mai mult ca niciodată în centrul rezilienței, dezvoltării și prosperității noastre comune. Suntem bucuroși să continuăm parteneriatul nostru strâns cu ONU, contribuind la reducerea excluderii”, a afirmat Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

Programul își propune să consolideze rezultatele obținute începând cu anul 2019 în ceea ce privește fortificarea capacităților grupurilor vulnerabile (persoanele cu dizabilități, romii, persoanele care sunt afectate și trăiesc cu HIV/SIDA, supraviețuitoarele violenței în familie, foștii deținuți, tinerii, copiii aflați în contact cu legea) pentru realizarea drepturilor lor, inclusiv prin consolidarea Platformei pentru Dezvoltare (Comunitară) Durabilă, dar și prin susținerea diverselor inițiative ale societății civile din domeniul drepturilor omului.

În cadrul acestei inițiative ONU se preconizează sporirea capacităților instituționale ale Platformei pentru Dezvoltare (Comunitară) Durabilă, va fi elaborată o foaie de parcurs pentru drepturile copilului în regiunea transnistreană, vor fi desfășurate programe-pilot de educație pentru sănătate pentru băieți și fete, vor fi extinse serviciile de testare la HIV, vor fi susținute femeile care consumă droguri, femeile refugiate și copiii lor. De asemenea, va fi consolidată instituția mediatorilor comunitari romi, inclusiv pentru susținerea mai multor romi aflați în situații de vulnerabilitate. Vor fi fortificate capacitățile specialiștilor media și ale comunicatorilor de pe ambele maluri de utilizare a terminologiei compatibile cu abordarea bazată pe drepturile omului în ceea ce privește grupurile vulnerabile, de aplicare a acestei abordări în activitatea lor și de a desfășura campanii publice de informare în domeniul drepturilor omului. Va fi susținută activitatea Telefonului de încredere pentru supraviețuitoarele violenței domestice.

În etapele anterioare ale programului, cu sprijinul ONU și al Suediei, pe partea stângă a Nistrului au fost lansate noi servicii și inițiative sociale pentru grupurile vulnerabile. Doar în perioada 2019-2022 au fost finanțate circa 50 de proiecte sociale, în valoare de aproximativ un milion de dolari.

Actuala etapă a programului comun al ONU va fi implementată de șapte entități ONU: PNUD, OIM, OHCHR, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNODC.

Accesați comunicatul de presă în limba rusă.