La Chișinău a avut loc prima ediție a Conferinței ESG, dedicată standardelor de ordin social, de mediu și de guvernanță în afaceri

24 January 2023

Republica Moldova face primii pași pentru a aplica cerințele și standardele de raportare a indicatorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în strategiile de afaceri ale companiilor și pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă, în conformitate cu tendințele actuale de tranziție către o economie circulară. Reprezentanți ai comunității de afaceri, sectorului public, partenerilor de dezvoltare, mediului academic și societății civile, precum și experți și investitori locali și străini s-au întrunit astăzi, 23 ianuarie, la Chișinău, pentru a discuta despre standardele, tendințele și reglementările ESG și posibilitățile practice de implementare a acestora în Moldova.

Pe parcursul conferinței, participanții și-au expus punctele de vedere cu privire la rolul factorilor de decizie în consolidarea practicilor ESG și în încurajarea adoptării acquis-ului UE, au făcut schimb de expertiză cu privire la tendințele de reglementare și de piață și au analizat nivelul de pregătire a sectorului financiar pentru o transformare durabilă.

Statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova subliniază o dată în plus necesitatea implementării principiilor ESG, care oferă beneficii importante atât pentru comunitatea de afaceri, cât și pentru investitori și alte părți interesate. Prin adoptarea procedurilor de management a resurselor care acordă prioritate durabilității, organizațiile pot obține un avantaj competitiv pe piață și pot face față noilor provocări din domeniul sustenabilității.

Potrivit experților, implementarea ESG în Moldova se va realiza pe două dimensiuni. Pe de o parte, va fi realizată de mediul de afaceri, care va beneficia de avantajele și oportunitățile oferite de ESG, așa cum ar fi durabilitatea și reziliența afacerii, performanța financiară și consolidarea imaginii companiei, transparența și responsabilitatea sporite etc. Iar pe de altă parte, dimensiunea ESG va fi implementată prin introducerea reglementărilor de rigoare în legislație, respectiv armonizarea cu standardele UE. Participanții la conferință au mai subliniat că legislația Republicii Moldova conține deja anumite aspecte generale care au o tangență cu standardele ESG și că acestea ar putea constitui un bun punct de plecare pentru aplicarea acestor indicatori. De asemenea, unele companii din Moldova, care fac parte din corporații transnaționale, implementează deja procese de raportare ESG către compania-mamă.

Alexandru Cosovan, Director asociat, bancher senior, BERD, a afirmat în deschiderea conferinței: „Integrarea eficientă a ESG corporativă este vitală pentru gestionarea riscurilor, deoarece țările se îndreaptă către economii net zero. De asemenea, este esențială pentru deblocarea de noi oportunități de afaceri, adaptarea la schimbarea comportamentului clienților și pentru a fi un angajator atractiv”.

Dima Al-Khatib, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, a menționat: „Având în vedere dorința Republicii Moldova de a adopta principiile ESG, PNUD își menține angajamentul de a promova dezvoltarea și implicarea sectorului privat al țării, inclusiv prin promovarea practicilor de afaceri durabile și oferirea sprijinului necesar concentrându-se pe contribuția sectorului privat la avansarea agendei climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea comunității locale, bunăstarea forței de muncă și drepturile omului, dar și pe etică în afaceri și combaterea corupției”.

Prima ediție a conferinței internaționale dedicate implementării noului trend global ESG în Republica Moldova a fost organizată de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham), în parteneriat cu PwC Moldova, cu susținerea BERD, UE și PNUD.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici: http://esgconferencemoldova.com/