Judecători din Europa de Est și Asia Centrală se reunesc în Moldova pentru a discuta despre problemele presante din regiune în materie de sănătate, HIV, drepturile omului și legislație

27 November 2023

Forumul Judecătorilor din Europa de Est și Asia Centrală privind HIV, Drepturile Omului și Legislația – un organism independent de judecători din regiune, convocat anual de PNUD – își începe reuniunea de două zile pe 27 noiembrie 2023 la Chișinău, Moldova, pentru a discuta provocările pe care legile punitive le prezintă pentru realizarea deplină a drepturilor persoanelor care trăiesc cu și sunt afectate de HIV.

Forumul, inițiat în Moldova în urmă cu cinci ani, revine în acest an pentru a aborda provocările care persistă în regiune, precum și pentru a evidenția progresele înregistrate de țări precum Moldova în abordarea acestora.

„Ministerul Justiției întreprinde toate măsurile pentru a alinia politica penală la standardele europene, asigurarea drepturilor omului fiind o prioritate. În acest sens, au fost ajustate sancțiunile în legea penală, în scop de umanizare și distingere clară a cazurilor de consum de droguri de cazurile de comercializare. Suplimentar, se propune diversificarea sancțiunilor, în scopul promovării alternativelor la detenție. Îmbunătățirea sistemului de protecție a drepturilor omului rămâne a fi o prioritate pentru Ministerul Justiției și fiecare dintre noi înțelege că trebuie să aplicăm o politică pro-activă pe segmentul combaterii consumului de droguri, iar rolul judiciarului în asigurarea drepturilor acestei categorii de oameni trebuie reconceptualizat”, a menționat Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției a Republicii Moldova.

„În centrul discuțiilor noastre din timpul forumului se află oameni reali - persoane ale căror vieți și drepturi depind de hotărârile luate în sălile de judecată. Este responsabilitatea noastră să protejăm aceste drepturi, să susținem cauza justiției și să ne asigurăm de faptul că nimeni nu exclus în lupta noastră împotriva HIV”, a declarat Andrea Cuzyova, Reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova.

Regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale (EEAC) este una dintre cele trei regiuni din lume în care infecțiile și decesele cauzate de HIV sunt încă în creștere. Cincisprezece țări din regiune continuă să incrimineze transmiterea HIV, iar multe alte țări, prin lege sau practică, restricționează accesul la serviciile esențiale pentru populațiile-cheie afectate de HIV. Persoanele care folosesc droguri rămân în continuare cel mai grav afectate de HIV, la nivel de regiune; politicile rigide privind drogurile deseori îi determină pe oameni să se îndepărteze de serviciile vitale de sănătate. Acest lucru exacerbează epidemia de HIV și facilitează ratele ridicate de încarcerare, contribuind la o epidemie de tuberculoză în plină expansiune și la alte provocări sociale și de sănătate pentru persoanele eliberate. 

Înainte de războiul din Ucraina, migrația forței de muncă a fost un factor semnificativ al epidemiilor de HIV și tuberculoză în regiunea EEAC, iar în prezent, persoanele strămutate în interiorul țării și migranții au un acces limitat la servicii vitale de sănătate, inclusiv HIV și tuberculoză, și la asistență juridică. Dezincriminarea HIV și reformele proactive ale politicilor privind drogurile sunt așteptate de mult timp în regiune.

„Cunoaștem că țările cu medii sociale și juridice mai favorabile, în care politicile punitive sunt înlocuite cu cele care pun oamenii și sănătatea în centrul atenției și protejează dreptul la nediscriminare, sunt asociate cu scăderi mai mari ale incidenței HIV,” a declarat Vera Ilyenkova, Consilieră, Populații-cheie afectate de HIV și implicarea comunităților în cadrul echipei de sprijin regional UNAIDS pentru Europa de Est și Asia Centrală. Raportul din acest an al UNAIDS s-a axat pe oportunitățile pe care țările le pot valorifica în ceea ce privește reforma juridică și inovarea pentru a contracara epidemia de HIV.

„Un număr mare de persoane încarcerate în regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale ispășesc pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni legate de droguri, în multe cazuri simple posesii de droguri, nefiind raportate daune aduse altor persoane. Este timpul să reflectăm dacă aceasta este o măsură eficientă, dacă este o investiție publică corectă, dacă este justificată și proporțională. Îi invit pe toți participanții la Forumul Judecătorilor să ia în considerație că răspunsul la aceste întrebări este NU și că politicile privind drogurile din regiune ar trebui să facă obiectul unor reforme semnificative”, a declarat Prof. Michel Kazatchkine, consilier special al Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS Europa).

Rolul judecătorilor în abordarea problemelor de sănătate și a altor probleme sociale este esențial. Sistemul judiciar poate fie să împiedice, fie să faciliteze eforturile sociale și de sănătate publică de a oferi asistență medicală echitabilă, contribuind astfel, în cele din urmă, la realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate. În plus, un sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și profesionist, precum și protecția drepturilor fundamentale, reprezintă din ce în ce mai mult un subiect de discuție în regiune, unde unele țări au statutul de ţări candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

„Regiunea noastră se confruntă cu multe provocări și, în calitate de judecători, suntem și noi afectați. Alegerea este a noastră - să nu acordăm atenție problemelor sau să punem întrebări dificile și să aplicăm legea cu scopul de a proteja drepturile omului, astfel încât nimeni să nu fie exclus,” a declarat Sharof Alanazarzoda, judecător la Curtea Supremă a Republicii Tadjikistan și membru al Comitetului director al Forumului.

La forumul de două zile participă judecători din Ucraina, Georgia, Kârgâzstan, Tadjikistan, Kazahstan, Uzbekistan, Moldova; oficiali la nivel înalt din Moldova, Comisia pentru politica în domeniul drogurilor din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală; parteneri de dezvoltare și lideri ai societății civile din regiune și din Moldova. Subiectele abordate vor include dezincriminarea HIV, integrarea în UE, reforma politicii în domeniul drogurilor, migrația și încurajarea colaborării dintre societatea civilă, ONU și sistemul judiciar în vederea atingerii obiectivelor la nivel înalt privind eliminarea HIV.