Instituțiile publice ar putea economisi până la 28% din banii alocați pentru încălzire, dacă ar procura brichete și peleți în perioada martie – august

19 May 2023

Instituțiile publice care se încălzesc cu biocombustibil solid ar putea economisi până la 28% din resursele alocate pentru încălzire, dacă ar face procurările în perioada martie – august, atunci când brichetele și peleții scad în preț din cauza cererii reduse. Un studiu de piață, comandat de programul Uniunii Europene „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD, a analizat evoluția prețurilor pentru ultimii trei ani și constată că în luna aprilie prețul unei tone de brichete poate scădea până la 3533 de lei față de 4900 de lei în luna decembrie, asta în condițiile în care prețul biocombustibililor solizi a crescut cu 22% între anii 2019-2021.

Autorii studiului susțin că această practică ar scădea povara financiară asupra consumatorilor publici și ar permite agenților economici să-și planifice mai eficient procesul de producere și o distribuție uniformă a veniturilor pe parcursul anului. În plus, producătorii de biocombustibili sunt deschiși să păstreze biocombustibilul procurat în propriile depozite și să-l livreze în perioada sezonului de încălzire. 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, consumul mediu anual de biocombustibili solizi din ultimii trei ani este de 25,3 mii tone. Acest consum e asigurat de cel puțin 265 de instituții publice, care dispun de centrale termice pe biocombustibili solizi, cu o capacitate totală de 57 MW, și cel puțin 1200 de gospodării casnice care dispun de centrale pe biocombustibili solizi cu o capacitate totală instalată de peste 26 MW.

Volumul producției biocombustibililor solizi variază între 21,7 mii tone în anul 2021 și 30,6 mi tone în anul 2020, media pentru perioada analizată fiind de 25,5 mii tone. Împreună cu importurile medii anuale de 4300 tone de brichete și peleți, capacitatea pieței de biocombustibil solid este de aproape 30 mii tone anual. Astfel, autorii studiului constată că cererea de biocombustibili solizi este acoperită de ofertă, iar piața este echilibrată. Dacă toți consumatorii, atât casnici, cât și publici, ar folosi biomasa în calitate de combustibil primar pentru încălzire, am putea economisi cca 20 de milioane de dolari pe gaze naturale. Acești bani ar rămâne în țară, pentru dezvoltarea producătorilor locali, plata impozitelor etc. 

Cu un buget de 10 milioane de euro alocat de Uniunea Europeană, programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD, a sprijinit crearea platformei compensatii.gov.md și va lansa o campanie de înlocuire a electrocasnicelor vechi cu unele noi și eficiente energetic. Programul finanțează instalarea de panouri fotovoltaice în gospodării casnice și câteva spitale, precum și schimbarea sistemelor de încălzire centralizată în mai multe blocuri pe sisteme de distribuție pe orizontală, mult mai eficiente.

În plus, programul prevede sprijin pentru transpunerea celui de-al treilea pachet energetic al UE atât în legislația primară, cât și în cea secundară, precum și transpunerea a o serie de directive și regulamente ale pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, care abordează performanța energetică a clădirilor, sursele regenerabile de energie, eficiența energetică, buna guvernare și proiectarea pieței de energie electrică.