Guvernul SUA și PNUD Moldova lansează un nou proiect care va susține reforma justiției

13 September 2023

Guvernul SUA și PNUD vor susține Ministerul Justiției să își fortifice capacitățile instituționale și operaționale pentru a-și îndeplini mandatul și pentru a promova reforma sectorului justiției în conformitate cu cele mai bune practici și standardele europene.

Sprijinul va fi acordat în cadrul unui nou proiect, intitulat „Consolidarea capacităților Ministerului Justiției al Republicii Moldova pentru realizarea obiectivului de reformă a justiției”, cu un buget de 820.000 de dolari, acordați de Guvernul SUA, prin intermediul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii. Proiectul are o durată până în februarie 2025 și va fi implementat de PNUD Moldova. 

„Reforma sectorului justiției reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente asumate de Republica Moldova, odată cu obținerea statutului de țară candidată pentru aderarea la UE. Ministerul Justiției nu are suficiente capacități pentru a implementa de unul singur și cu succes această reformă și de a ține pulsul la zi pe toate acțiunile și măsurile care sunt în curs de realizare sau urmează. Este nevoie de eforturi consolidate, inclusiv de sprijinul și expertiza partenerilor de dezvoltare”, a menționat Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la ceremonia de semnare a proiectului, desfășurată pe 13 septembrie 2023.

„Suntem recunoscători Guvernului SUA, care prin PNUD Moldova, ne oferă suport la facilitatea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, la digitalizarea anumitor procese din justiție, la crearea infrastructurii necesare pentru persoanele cu dizabilități. Apreciem enorm de mult și sprijinul care urmează să ne fie oferit, pentru că avem foarte multe de făcut, într-o perioadă destul de restrânsă”, a mai precizat ministra.

Proiectul va sprijini Ministerul pentru a pune la punct un sistem intern de coordonare, comunicare și monitorizare a procesului de implementare a strategiei de reformare a sectorului justiției. Aceasta va contribui la o mai mare credibilitate și sprijin pentru reformă.

Tot în cadrul proiectului, Ministerul Justiției își va fortifica nivelul de securitate cibernetică, pentru a proteja datele și informațiile atunci când comunică pe intern și extern. Va fi efectuat un audit în acest sens, în baza căruia Ministerul va fi dotat cu instrumente și echipamente, iar personalul – va fi instruit.

„Noi, PNUD Moldova și Guvernul SUA, ne-am angajat să oferim sprijin Ministerului Justiției pentru a deveni mai rezilient și mai incluziv și pentru a-și îndeplini mandatul de reformă a justiției. Acest nou proiect pe care îl lansăm astăzi va contribui la elementele de bază ale reformei: consolidarea sectorului cibernetic, creșterea accesibilității și o mai bună coordonare instituțională. Toate acestea vor duce la un grad mai mare de transparență, integritate și eficiență a acestei importante instituții publice. Instituțiile puternice se află în centrul ODD 16, care este o piatră de temelie a agendei de dezvoltare durabilă", a declarat Daniela Gasparikova, Reprezentanta Rezidentă a PNUD în Republica Moldova.

Un alt aspect pe care se va pune accent în cadrul proiectului este sporirea accesibilității sediului Ministerului Justiției. Utilizând o abordare de tip „user-safari”, cu implicarea persoanelor cu dizabilități, experților în accesibilitate și funcționarilor din cadrul ministerului la luarea deciziilor de reamenajare a spațiului, vor fi co-create și implementate soluții tehnice pentru a facilita accesul în clădirea ministerului.