Femeile cu dizabilități rămân în continuare vulnerabile la discriminare și sărăcie, constată un sondaj UN Women și PNUD

21 March 2023

Femeile cu dizabilități se confruntă cu obstacole la obținerea unei profesii, la angajarea în câmpul muncii, dar și la accesarea diferitor tipuri de servicii. Drept urmare, acestea sunt vulnerabile la sărăcie și violență, în unele cazuri fiind excluse social. Totuși, aproximativ șase din zece femei sunt reziliente la stigmă și discriminare și își cunosc bine drepturile. Acestea sunt câteva din concluziile sondajului „Analiza nivelului de stigmatizare a femeilor cu dizabilități”, elaborat ca parte a unui proiect finanțat în cadrul Parteneriatului Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (UNPRPD) și implementat de UN Women și PNUD Moldova. Studiul a fost prezentat pe 21 martie 2023, în cadrul unui atelier, la care au participat prestatori de servicii și femei cu dizabilități din diferite regiuni ale țării. 

„Barierele sociale precum stigma și discriminarea afectează capacitatea femeilor cu dizabilități de a se integra în viaţa socială și economică a țării. Ministerul Muncii și Protecției Sociale pledează pentru o societate incluzivă, în care fiecare persoană se poate bucura de drepturile și libertățile sale fundamentale. În acest context, analiza prezentată astăzi ne va ajuta să cunoaștem mai bine problemele cu care se confruntă aceste persoane și să promovăm politici publice orientate pe necesitățile acestora”, a spus Vasile Cușca, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Datele cercetării arată că trei din zece femei cu dizabilități au avut dificultăți la angajare, au pierdut locul de muncă sau sursa de venit. Accesul limitat la transportul public și la serviciile medicale sunt alte două probleme semnalate de participantele la chestionare. 

Referindu-se la fenomenul violenței, femeile intervievate au menționat că aceasta se întâmplă de cele mai dese ori din partea persoanelor apropiate. Femeile au mai spus că cel mai mare sprijin pentru depășirea consecințelor violenței le-a fost oferit de familie, de serviciile de asistență socială și cele medicale. În același timp, intervenția autorităților publice locale și a poliției este considerată mai puțin eficientă. 

Studiul constată că fiecare a doua femeie care a trecut prin discriminare sau abuz nu a spus nimănui despre aceste experiențe negative, iar dintre cele care au decis să semnaleze problema, fiecare a patra nu a primit niciun fel de suport. 

„Este important ca vocea femeilor cu dizabilități, reflectată în acest sondaj, dar și în cadrul altor studii și discuții, să fie auzită, iar provocările, dar și propunerile de soluții din partea lor să fie luate în considerare în dezvoltarea intervențiilor, strategiilor și politicilor din domeniu. Pentru UN Women, prevenirea și combaterea discriminării, stigmei și violenței, dar și abilitarea economică a femeilor, inclusiv a femeilor cu dizabilități, aspecte care se regăsesc în sondajul realizat, rămân în continuare o prioritate”, a afirmat Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova.

„Deși în ultimii ani atestăm mai multe tendințe pozitive în integrarea socială și economică a femeilor cu dizabilități, stereotipurile și discriminarea pe bază de gen rămân obstacole greu de depășit pentru multe femei. Rezultatele sondajului trebuie puse la baza viitoarelor acțiuni și politici care trebuie adoptate pentru a asigura egalitatea deplină între femei și bărbați”, a menționat Valeria Ieșeanu, Specialistă planificare și dezvoltare parteneriate, PNUD Moldova. 

Chestionarul a fost realizat pe un eșantion de 110 femei cu dizabilități din toată țara, în perioada 20 noiembrie 2022 – 12 ianuarie 2023, datele fiind colectate de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova. Interviurile s-au bazat pe o metodologie propusă de experții de la University College din Londra. 

Rezultatele sondajului vor fi luate în considerare la consolidarea serviciilor și intervențiilor din domeniu. 

Proiectul „Abordarea stigmatizării, discriminării și violenței, pentru abilitarea femeilor cu dizabilități din Republica Moldova”, implementat de PNUD și UN Women în Republica Moldova, își propune să abordeze provocările-cheie în depășirea stigmatizării și a discriminării, cu scopul de a aborda mai eficient violența împotriva femeilor și fetelor cu dizabilități. Proiectul este parte a unei inițiative globale, implementate în Moldova, Pakistan, Samoa și Palestina.