Academia „Ștefan cel Mare” va deveni un centru modern de instruire a viitorilor angajați ai poliției

21 December 2022

Mai multe subdiviziuni ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor fi renovate și dotate cu echipamente performante în cadrul unui proiect PNUD, finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. De condiții mai bune de instruire vor beneficia anual sute de studenți, dar și cadrele didactice care activează în această instituție de învățământ.

Laboratorul criminalistic din cadrul academiei va fi renovat și înzestrat cu cele mai noi mijloace tehnice, aplicate în cadrul acțiunilor de urmărire penală de exemplu: cercetarea la faţa locului, percheziţii, prezentarea spre recunoaştere etc. Totodată, viitorii polițiști vor învăța să facă analiza-expres a drogurilor, a sângelui, a explozibilului etc., metode care asigură operativitatea cercetării cauzei penale și stabilirea făptuitorului. Vor fi dotate mai multe săli de curs în care studenții vor învăța să efectueze diferite tipuri de examinări – balistică, grafologică, digitală etc.

Laboratorul criminalistic este amplasat în unul dintre blocurile Academiei, construit în anii 50 ai secolului trecut. Locația, care are o suprafață totală de 545 metri pătrați, nu a mai fost renovată din anul 2007.

În cadrul aceluiași proiect va fi realizat un studiu de fezabilitate privind modernizarea tirului academiei, urmând ca în baza rezultatelor cercetării să fie determinate necesitățile de reconstrucție și dotare a acestei structuri. Ultima renovare parțială efectuată aici a avut loc în anul 2009.

De asemenea, proiectul prevede renovarea și dotarea cu echipament a sălii multifuncționale, unde are loc pregătirea în domeniul tacticilor defensive a viitorilor polițiști, dar și a angajaților care deja activează. După modernizarea sălii multifuncționale, se preconizează instruirea a minimum 400 de polițiști, până la finele proiectului.

„Studenții Academiei ‘Ștefan cel Mare’ sunt viitori angajați ai MAI, care vor veghea asupra ordinii și securității publice. Este important să investim în ei și în dezvoltarea lor profesională, astfel încât cetățenii să fie asigurați cu servicii calitative și să trăim într-o societate mai sigură”, a menționat Daniela Misail-Nichitin, Secretară de Stat a Ministerului Afacerilor Interne.

„Ne dorim ca perfecționarea profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne să fie axată la maximum pe exerciții practice. Acest proiect are menirea să dezvolte capacitățile Academiei ‘Ștefan cel Mare’ în felul în care cunoștințele teoretice oferite studenților să fie în mod obligatoriu întărite prin deprinderi practice raportate la situaţii concrete”, a afirmat Brett Rose, directorul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii, Ambasada SUA în Republica Moldova.

„Prin acest nou parteneriat cu Guvernul SUA, ne propunem să consolidăm capacitățile și structurile naționale pentru a oferi formare bazată pe competențe pentru profesioniștii din domeniul aplicării legii din Moldova, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Acest lucru va contribui la creșterea încrederii publicului în sistemul de poliție și la creșterea profesionalismului, eficienței și responsabilității acestora”, a afirmat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Proiectul „Consolidarea capacităților de instruire ale poliției din Republica Moldova” va fi implementat până în anul 2024 și are un buget de 1.681.000 dolari americani.

Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova au o colaborare îndelungată cu Guvernul Statelor Unite și PNUD. Pe parcursul anilor au fost realizate mai multe activități menite să consolideze capacitățile instituționale și profesionale ale angajaților Poliției, pentru a asigura un mediu sigur pentru fiecare bărbat și femeie din Republica Moldova și pentru a spori nivelul de încredere al populației în poliție.

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a fost înființată în anul 1990 și asigură formarea inițială și continuă a polițiștilor. Instituția oferă studii juridice și polițienești pentru gradele de ofițer ca parte a învăţământului universitar, precum şi pregătește poliţiştii pentru gradele de subofiţer.