41 de persoane fără studii de profil și-au certificat competențele profesionale pentru profesia de îngrijtor/oare de copii

24 July 2023

41 de persoane au absolvit programul de validare a competențelor la profesia de îngrijitor/oare de copii, organizat în incinta Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău, cu sprijinul oferit de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Timp de două luni, beneficiarii programului au avut lecții teoretice și practice pentru formarea competențelor legate de: îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-11 ani, dezvoltarea emoțională și comportamentală a acestora, nutriția, siguranța, integrarea în societate, asigurarea igienei, acordarea primului ajutor medical sau a altor îngrijiri medicale destinate copiilor cu dizabilități sau cu afecțiuni curente și alte competențe necesare pentru această profesie. 

După finalizarea programului, participanților li s-a înmânat un certificat de validare a competențelor profesionale. Documentul este recunoscut și la nivel internațional.  

„Prin frecventarea cursurilor, am înțeles că nu este suficient să fii părinte ca să poți îngriji și educa și alți copii. Sunt necesare multe cunoștințe, dar și abilități în diverse domenii. Cel mai mult m-a impresionat cursul unde am învățat să preparăm bucate pentru copii, orele de acordare a primului ajutor medical, unde am învățat cum să ne comportăm cu copilul în caz de înec, în caz de fractură etc. Erau momente când stăteam peste program pentru a discuta subiecte interesante despre educația copiilor”, susține Diana Rotaru, absolventă.

Procesul de formare a fost asigurat de cadre didactice cu studii superioare de profil medical și pedagogic.

„Acesta este primul curs acreditat despre îngrijirea copiilor finanțat de PNUD Moldova și este dedicat persoanelor care doresc să obțină o calificare în domeniu și să muncească în mod legal și profesionist. Fiecare părinte știe cât de dificil este să își lase copilul în grija altcuiva, fie pentru că merge la muncă, fie are nevoie de timp pentru sine. Este important ca părinții să aibă încrederea că o persoană profesionistă va avea grijă de copil și va ști cum să îi împlinească nevoile”, a menționat Ana Moraru, manageră componentă politici la PNUD Moldova.

Din toamna anului curent, PNUD Moldova va oferi posibilitatea de instruire în domeniul profesiei de îngrijitor/oare de bone pentru 30 de refugiați din Ucraina. 

PNUD va contribui la implementarea Programului național privind servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta până la 3 ani, care urmărește diversificarea gamei și extinderea accesului la serviciile de îngrijire timpurie a copiilor, ceea ce va facilita procesul de revenire a părinților pe piața muncii, în special a femeilor. PNUD va contribui la îmbunătățirea accesului în instituțiile publice la facilități și servicii de îngrijire a copiilor. PNUD va încheia parteneriate și cu entitățile din sectorul privat pentru a extinde accesul la locul de muncă la servicii de îngrijire a copiilor.

Programul de validare a competențelor profesionale a fost inițiat în 2019 de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației, Misiunea în Republica Moldova.

În prezent, 13 centre de validare oferă posibilitatea cetățenilor rezidenți și migranților reveniți în țară să-și certifice competențele profesionale, dobândite la locul de muncă sau în alte contexte de educație nonformală și informală. Beneficiarii pot alege una sau mai multe din cele 92 de meserii din domeniile: construcții, alimentație publică, educație, ecologie, industrie textilă, industria frumuseții, transport, IT, energie regenerabilă.

Persoanele care doresc să își evalueze cunoștințele sau companiile care vor să ofere posibilitatea de certificare angajaților săi, trebuie să achite o taxă care variază de la 1600 la 3000 de lei, în funcție de domeniul și numărul de competențe calificate.

Până în prezent, aproape 1000 de cetățeni din Republica Moldova și din diasporă și-au certificat competențele profesionale dobândite la locul de muncă. 

Mai multe detalii despre etapele procesului de recunoaștere a calificărilor, a actelor necesare și datelor de contact ale centrelor de validare, pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.