Criza COVID-19: ÎMMM-urile din Moldova trebuie să se dezvolte, nu doar să supraviețuiască

Republica Moldova se află pe valul suspendării unor activități economice, fenomen generat de COVID-19 și învață lecții importante despre pierderi, adaptare și speranță.

29 June 2020

Foto: PNUD Moldova. ÎMMM-urile sunt cele care angajează un număr impunător de persoane vulnerabile, și anume femei și tineri.

Izbucnirea pandemiei de COVID-19 a declanșat atât o criză globală de sănătate publică, cât și o recesiune economică inevitabilă. Întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMMM-uri) au fost sever afectate de pandemie. Altfel spus, „plămânii” economiei naționale înregistrează o insuficiență severă de oxigen, fapt care le amenință supraviețuirea. ÎMMM-urile sunt cele care angajează un număr impunător de persoane vulnerabile, și anume femei și tineri și, prin urmare, aceștia din urmă suportă greul impactului generat de COVID-19.

ÎMMM-urile din Moldova nu sunt o excepție și nu au fost protejate de efectele multidimensionale ale pandemiei de COVID-19.

În aceste condiții, ce se poate face pentru a ajuta întreprinderile mici să salveze locuri de muncă și pentru ca familiile care depind de venitul oferit de angajator să depășească această situație de criză?

Pentru a susține eforturile Guvernului de atenuare a consecințelor negative și de pregătire a măsurilor de recuperare, noi, la PNUD Moldova, lucrăm cu echipa de țară a Organizației Națiunilor Unite și partenerii de dezvoltare pentru a estima impactul șocului și pentru a trasa calea de urmat, ca parte a unui răspuns socio-economic general al ONU. Cu o ofertă globală care depășește redresarea și prezența locală în teren pe 2/3 din teritoriu, precum și parteneriatele cu entitățile ONU, partenerii de dezvoltare, sectorul privat și asociațiile de afaceri, PNUD Moldova este bine poziționat pentru a sprijini țara în acțiunile sale de revitalizare durabilă.

În Moldova, ÎMMM-urile reprezintă 98,7% din toate companiile, asigură aproape 60% din ocuparea forței de muncă în sectorul de afaceri și produc 70,8 din valoarea adăugată*. Aceștia sunt actorii din prima linie a economiei, fiind cel mai afectați de criză. Indiferent de dimensiunea, sectorul, cifra de afaceri sau locația lor, restricțiile administrative au determinat, cu mici excepții, scăderi drastice ale vânzărilor tuturor companiilor, ceea ce a dus la suspendarea totală sau parțială a operațiunilor de afaceri; în timp ce 1/3 dintre acestea s-au confruntat cu acces restricționat la materii-prime (în special la cele importate), iar 1/4 - cu o cerere redusă din cauza scăderii veniturilor oamenilor. Acestea sunt câteva dintre constatările unei cercetări de evaluare a impactului COVID-19 asupra ÎMMM-urilor și a necesităților acestora, efectuată de noi, cei de la PNUD Moldova, în aprilie-mai 2020, în rândul beneficiarilor noștri, cu scopul de a regândi asistența noastră de mai departe. Peste 400 de antreprenori din 140 de comunități (urbane și rurale), inclusiv regiunea transnistreană, au participat la evaluarea respectivă și au descris felul în care luptă cu efectele economice ale COVID-19, dar și sprijinul de care ar avea nevoie.

Au trecut 1,5 luni de când nu putem exporta. Au fost introduse certificate suplimentare costisitoare. (…) De multe zile așteptăm cu camioanele încărcate și, dacă nu se schimbă ceva, vom fi nevoiți să ne închidem afacerea și să concediem toți angajații”, ne-a spus un reprezentant al unei companii din domeniul alimentației.

Foto: PNUD Moldova

Sfârșitul crizei sau sfârșitul companiei?

Pentru multe ÎMMM-uri această criză marchează sfârșitul unui parcurs și multe dintre ele anticipează un faliment iminent. Întrucât principalele provocări sunt legate de insuficiența lichidităților și lipsa rezervelor financiare necesare pentru gestionarea crizei, companiile încearcă să evite disponibilizările și să mențină personalul, reducând dramatic cheltuielile salariale până la 41%. În următoarele 2-3 luni această stare de lucruri s-ar putea agrava, deoarece numărul companiilor care intenționează să reducă salariile este mai mare decât numărul celor care au făcut-o deja. Tot mai multe persoane riscă să fie aruncate în sărăcie, ca urmare a crizei legate de COVID-19.

Evaluarea noastră la nivel local reflectă o realitate sumbră: 1/3 dintre companii au rezerve de capital/lichidități care ar putea acoperi cel mult 3 luni din operațiunile acestora, doar 12% au acces la surse externe de finanțare, iar 50% nu au proceduri interne adecvate pentru gestionarea situațiilor de criză. Toate acestea sunt amplificate de nivelul redus al cunoștințelor juridice și calitatea derizorie a contractelor încheiate cu partenerii, fără clauză de forță majoră (furnizori, distribuitori etc.), precum și de diversitatea redusă a clienților și accesul limitat sau zero acces la piețele interne și externe. În plus, un număr mare de proprietari de afaceri nu utilizează instrumente de asigurare pentru operațiunile lor. „Contractul nostru cu o companie din Franța nu prevede o clauză de forță majoră și, prin urmare, nu am putut folosi argumentul pandemiei de COVID-19 pentru a ne ajusta obligațiile contractuale”, a declarat un antreprenor de pe malul stâng al râului Nistru.

Noi nișe de piață și abordări inovatoare

Împreună cu partenerii noștri (Uniunea Europeană, Suedia, Elveția), ne-am reajustat într-un timp record majoritatea programelor comune pentru a oferi un răspuns de redresare timpurie la criza legată de COVID-19. Sprijinul este necesar nu doar pentru a menține companiile existente pe piață, ci și pentru a le ajuta să-și regândească modul de operare, să-și reproiecteze modelele de afaceri și să găsească noi nișe pe piață. Cea mai mare parte a asistenței se concentrează pe sprijinirea companiilor în vederea diversificării, adaptării și creării de modele și produse de afaceri mai rezistente și mai incluzive.

Sprijinul PNUD Moldova și intervențiile de atenuare au fost divizate în două categorii: asistență imediată și pe termen mediu:

  • Ca parte a sprijinului imediat, vom lansa în curând un program de granturi pentru ÎMMM-uri, vom acorda asistență în digitalizarea serviciilor și vom îmbunătăți parteneriatele cu asociațiile sectoriale și organizațiile de susținere a afacerilor. Vom crea, de asemenea, un mecanism de consultanță, conceput să ofere recomandări și sprijin strategic ÎMMM-urilor celor mai afectate și cu acces limitat la finanțare, vom contribui la optimizarea legislației și a cadrului normativ, precum și vom lansa platforme online de conectare/interacțiune a producătorilor cu furnizorii.
  • Sprijinul pe termen mediu și lung se va axa pe îmbunătățirea rezilienței companiilor la crize prin sporirea accesului la tehnologii și echipamente, infrastructură și piețe, și prin promovarea competențelor financiare și juridice. Asistența prevede, de asemenea, dezvoltarea contactelor B2B, dezvoltarea afacerilor și serviciilor de consultanță, precum și facilitarea accesului direct la piețe.

Digitalizarea este „noua normalitate”

Digitalizarea este nucleul răspunsului 2.0 PNUD la COVID-19, cu accent pe utilizarea accelerată a instrumentelor electronice. Unele companii și soluțiile inovatoare ale acestora au oferit răspunsuri de impact la COVID-19, dând naștere unor produse de afaceri complet noi (de exemplu, Simpals a creat platforma de învățare online www.studii.md, dezvoltată inclusiv cu susținerea PNUD).

Alte compani au explorat mijloace noi pentru a-și promova produsele sau serviciile folosind soluții digitale. „Până acum, compania noastră nu avea un nume sau o marcă clară. Acum lucrăm la aceasta. (…) Fiind în izolare, am început să acordăm mai multă atenție publicității și Internetului”.

Foto: PNUD Moldova. Cu ajutorul PNUD și al Suediei, a creat o identitate vizuală atractivă pentru afacerea sa.

Noile realități au stimulat cooperarea cu bunii noștri parteneri, Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, Tekwill, USAID, Suedia și companiile private, în scopul generării de soluții noi pentru valorificarea oportunităților emergente. Prin Schema de provocare a inovării, ÎMMM-urile sunt încurajate să dezvolte concepte de digitalizare a ofertei lor.

Între timp, Acceleratorul ODD pentru sectorul privat al PNUD oferă asistență ÎMMM-urilor pentru lansarea de produse sau servicii ajustate la noile oportunități. Acestea sunt doar câteva dintre inițiativele noastre dedicate companiilor, pentru a se regândi mai inteligent și mai ecologic, și pentru a contribui totodată la realizarea accelerată a ODD-urilor.

Când o ușă se închide, se deschide alta

În timp ce COVID-19 a închis brusc multe uși, a început să deschidă altele. Cooperarea noastră cu sectorul privat trece la următorul nivel pentru „construirea unei lumi noi, reziliente”. Aceasta va deveni noua normalitate.

La PNUD Moldova, cercetăm continuu noi modalități de abordare a provocărilor ÎMMM-urilor în această perioadă și de îmbunătățire a capacitării lor de afaceri, precum și abilităților de adaptare la aceste vremuri agitate.

Fie că este o eră mai digitalizată, fie una distanțată fizic, ÎMMM-urile trebuie să fie sprijinite prin asigurarea unui mediu favorabil, a abilităților necesare și accesului la resurse pentru a-și susține rolul esențial în crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea mijloacelor de trai.

* Indicele politicilor ÎMM: Țările partenere din Est 2020. Evaluarea implementării Actului întreprinderilor mici pentru Europa