Жашыл экономиканын кызыкчылыгындагы иш-аракеттер үчүн өнөктөштүк (PAGE)

Жашыл экономиканын кызыкчылыгындагы иш-аракеттер үчүн өнөктөштүк (PAGE)

2022-ж., 8-June

Жашыл экономиканын кызыкчылыгындагы иш-аракеттер үчүн өнөктөштүк (PAGE) экологиялык жана инклюзивдик өсүүгө киришүүнү каалаган өлкөлөрдү колдоого багытталган. Бул БУУнун беш агенттигинин – БУУӨП (ПРООН), ЮНЕП, ЭЭУ, ЮНИДО жана ЮНИТАРдын  биргелешкен өнөктөштүгү.

PAGE Кыргыз Республикасына 2016-жылдан бери колдоо көрсөтүп келет, атап айтканда, инклюзивдик жашыл экономика (ИЖЭ) максаттарын улуттук пландаштыруу процесстерине интеграциялоо боюнча өкмөттүн аракеттерине жардам берет. Кыргыз Республикасынын Экономика жана соода министрлиги бул демилгенин бенефициары жана Кыргыз Республикасында программаны жүзөгө ашырууда негизги координациялоочу мамлекеттик орган болуп саналат.