«Стокгольм+50» алдындагы Кыргыз Республикасынын улуттук позициясы

Cover page of national position document (KY)

National Position of the Kyrgyz Republic on the Stockholm +50

pdf (1MB)

Download

«Стокгольм+50» алдындагы Кыргыз Республикасынын улуттук позициясы

2022-ж., 3-June

Кыргыз республикасы евразия континентинин борборунда, океандардан абдан алыс, кубаттуу эл аралык транспорттук коммуникацияларга жеткиликсиз аймакта жайгашкан.

Кыргызстандын калкынын саны 6 млн 636,8 миң адамды түзөт, анын ичинен ар кандай маалыматтар боюнча 300 миң адамдан бир миллионго чейин үй-бүлөлүү жарандар эмгек эмиграциясында жүрөт. 2020-жылы 1 миллион 678 миң адам2 жакырчылыктын чегинде жашаса, анын 73,7 пайызы айыл жеринин тургундары.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals