Кыргызстандагы каржылоонун комплексттүү улуттук механизмдери

Кыргызстандагы каржылоонун комплексттүү улуттук механизмдери

2023-ж., 29-May

ККУМ Кыргыз Республикасында өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын жана ТӨМ максаттарын ишке ашырууну колдоо үчүн мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун жана ачыктыгын жогорулатууга жана жеке каржыны башкарууга багытталган комплекстүү финансылык стратегияны түзүүдө. 

Президенттин Администрациясы Кыргыз Республикасында ТӨМгө жетишүү параллелдүү түзүмдөрдү түзбөстөн, улуттук өнүктүрүү саясатына жана пландаштыруу процесстерине толугу менен интеграцияланышы керек деп аныктады. Ошентип, ККУМ азыркы тапта иштеп жаткан мамлекеттик структураларга интеграцияланат. Кыргызстандагы ККУМ платформасы ТӨМгө багытталган каржылоого өтүүнү колдогон жана туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегияларын, пландарын жана макроэкономикасын ишке ашырууну колдогон комплекстүү каржылоо стратегиясын иштеп чыгууга жардам берүү үчүн бир катар динамикалык жана интерактивдүү инструменттерди сунуштоо аркылуу чечим кабыл алуучулар жана улуттук кызыкдар тараптарды колдоо максатын көздөйт.

Document Type
Regions and Countries