КРдагы 2022-ж. карата жаштардын бакубатчылык жана өнүгүү индекси

undp-kg-sdg16-ywbdi-2022-en

pdf (1MB)

Download

КРдагы 2022-ж. карата жаштардын бакубатчылык жана өнүгүү индекси

2023-ж., 4-January

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өтүнүчү боюнча БУУӨП БУУнун башка агенттиктери жана өнөктөштөрү менен биргеликте жаштардын комплекстүү абалын системалуу өлчөөнү ишке ашырууну колдоду.

ЖБӨИ (ИБРМ) – Кыргыз Республикасындагы жаштардын абалынын өзгөрүү динамикасынын аналитикалык комплекстүү көрсөткүчү болуп саналат, ал төмөнкүлөр аркылуу каралат: өнүгүү – белгиленген критерийлер боюнча кайтарылгыс сандык жана сапаттык өзгөрүүлөрдүн процесси катары бакубатчылык – жаштардын социалдык, физиологиялык, психологиялык жана материалдык абалы катары.

ЖБӨИнин максаты – жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо жана Кыргыз Республикасынын жаштарына тийиштүү республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу