Ишкер субъекттеринин жоопкерчиликтеринин өзгөчөлүктөрү

Ишкер субъекттеринин жоопкерчиликтеринин өзгөчөлүктөрү

pdf (1MB)

Download

Ишкер субъекттеринин жоопкерчиликтеринин өзгөчөлүктөрү

2022-ж., 31-March

Колдонмонун максаты ишкер субъекттеринин жоопкерчилик маселелери боюнча судьялар, прокурорлор, адвокаттар, ишкерлердин дараметин жогорулатуу
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics