БУУӨП долбоору «Кичи жана орто ишкерликти (КОИ) энергиядан колдонуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча өнүктүрүү долбоору» ОПЕК Фонду тарабынан каржыланат, аткарыла турган CREEED

Download

pdf (1MB)

Download

БУУӨП долбоору «Кичи жана орто ишкерликти (КОИ) энергиядан колдонуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча өнүктүрүү долбоору» ОПЕК Фонду тарабынан каржыланат, аткарыла турган CREEED

2021-ж., 1-March

Кичи жана орто ишкерликти (КОИ) энергиядан колдонуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча өнүктүрүү долбоору 2018-жылдын январында расмий ишке кирген жана Кыргыз Республикасында жана Тажикстанда акыркы эки жыл ичинде ишке ашырылып жаткан ПРООНдун «Жашыл айылдар» демилгесинин тажрыйбасына негизделген. Долбоор Мунайзаттын экспорттоочу-өлкөлөрү уюмунун (МЭӨУ) (ОПЕК) Эл аралык өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган.