Блогерлер арасында “Кыргызстандыктардын укуктук маданияты” деген сынак жарыяланат

2021-ж., 10-November

Кыргызстандык жарандардын укуктук маданиятын көтөрүүгө багытталган медиаматериалдарды жасоо үчүн блогерлер арасында сынак жарыяланат.

Сынак БУУӨПтүн жана Финляндия ТИМинин “КРде укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү” долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө.

Укуктук маданият деген эмне? Укуктук маданият – бул коомдун укукка, мыйзамдарга карата мамилеси. Ал мамиле жарандардын өз ара карым-катышынан, жумуштагы, көчөдөгү, үй-бүлөдөгү жүрүм-турумунан көрүнүп турат. Укуктук маданият каада-салттын, маданияттын жана укуктук билим берүүнүн таасири астында кылымдар бою калыптанат.

Учурдун укук маданияты адилеттүүлүк, теңдик жана эркиндик принциптерине таянат, өзүн өзү билемдикке, ээн баштыкка жол бербейт жана ошол эле учурда ар бир адамга тандап алуу, ойлонуу, өз пикирин эркин билдирүү, каалаган жеринде жашоо… эркиндигине укук берет. Жалпысынан биз кайталангыс жашоо мүнөзүн түзүп алуу укугуна ээбиз, бирок ошол эле учурда башка адамдардын да укуктары менен эркиндиктерин сыйлайбыз.

Сынактын максаты кыргызстандык жарандардын укуктук маданияты менен укуктук аң-сезимин өстүрүү болуп саналат.

Сынакка блогерлер катыша алат. Медиаматериалдар ар кыл форматта  - текст  (эссе, ыр, макала, блог); графика (видео, фото) жана аудио (подкаст) түрүндө  кыргыз жана орус тилдеринде кабыл алынат.

Сынактын материалдары социалдык түйүндөрдө, блог платформаларында жарыяланса болот.

Сынакка катышуучу материалдарга коюлуучу талаптар:

1.                    жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууга өбөлгө болуу;

2.                    укукка  карата туура мамилени, коомдун укуктук маданияты ар бир адамдын өзүнөн башталат деген пикирди, калыптандыруу;

3.                    жарандарды укуктук аң-сезимдүү жана жоопкерчиликтүү жүрүш турушка чакыруу: мекенчилдикке, мыйзамдарды сактоого, башка адамдардын укуктары менен кызыкчылыктарын сыйлоого үндөө;

4.                    укуктук маданият мыкты сакталган коомдо гана ар бир жарандын бак-дөөлөттүү жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт деген идеяны жеткирүү;

5.                    гендердик сезимтал журналистиканын принциптерин сактоо.

Сынактын материалдарын баалоонун критерийлери:

-   жарыя болгон темага материалдын ылайык келиши;

-   маалыматтын ар тараптуулугу жана молдугу, теманын терең ачылышы;

-   материалды чагылдыруу ыкмасынын оригиналдуулугу;

-   көргөн, окуган же уккан элге берген таасиринин тереңдиги.

Сынакка катышуучу адам төмөнкү электрондук почтага competition.kg@gmail.com кат жибериши зарыл. Ал катта төмөнкү маалыматтар болушу керек:

каттын темасы: “Блогерлердин арасындагы “Кыргызстандыктардын укуктук маданияты” сынагына”;

өзү тууралуу маалымат (ФИО, иштеген жери, байланыш телефондун номуру);

2021-жылдын 10-ноябрынан 30-ноябрга чейинки  убакыт аралыгында  ар кыл веб-ресурстарга жарыяланган материалдардын (бирден үчкө чейин)  шилтемеси.

жарыяланган материалдардын скриншоту.

Сынактын уюштуруучулары сынакка түшкөн материалдарды авторун көрсөтүү менен  жарыялоо жана нускасын көбөйтүү укугун алат.

Материалдарды жиберүүнүн акыркы мөөнөтү 2021-жылдын 30-ноябрына, 17:00 гө чейин.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө байге катары ноутбуктар, смартфондор, букридерлер берилет.