Dijalogom protiv seksizma, diskriminacije i govora mržnje prema ženama i djevojkama

pdf (1MB)

Download

Dijalogom protiv seksizma, diskriminacije i govora mržnje prema ženama i djevojkama

December 11, 2023

Seksizam i mizoginija imaju ozbiljne posljedice po žene i djevojke, jer stvaraju društvene, ekonomske i emocionalne barijere koje ograničavaju njihovu slobodu, jednakost i samopouzdanje. Ovi oblici diskriminacije mogu rezultirati nepravdom na radnom mjestu, nasiljem, niskim samopouzdanjem i ograničenim pristupom obrazovanju i drugim resursima. 

Kako bi se što bolje razumio aktuelni kontekst i trendovi u ovim oblastima, posebno na terenu, tj. u lokalnim zajednicama, SOS telefon Podgorica je, u partnerstvu sa kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori, realizovao 16 dijaloga u 10 crnogorskih gradova.

Kroz ove dijaloge, preko 200 građanki i građana iz ruralnih i urbanih područja, zajedno sa predstavnicima institucija, lokalnih uprava, medija i organizacija civilnog društva, aktivno je učestvovalo u identifikaciji i analizi trenutnog stanja, uzroka, manifestacija, dinamike u vezi sa govorom mržnje, seksizmom i mizoginijom, dajući preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Izvještaj predstavlja rezultate dijaloga koji obuhvataju prepoznate pojavne oblike seksizma i mizoginije u javnom prostoru, medijima, porodici, zajednici, obrazovnom sistemu i radnom mjestu.

Dijalozi su pružili dubok uvid u trenutno stanje, a posebno u realne životne priče i svakodnevicu žena i muškaraca u Crnoj Gori, društvene norme, obrasce, pritiske i diskriminaciju koji su posledica rodne neravnopravnosti, manifestovane kroz seksizam, mizoginiju i govor mržnje.

Na osnovu ovih uvida, razvijene su i preporuke koje će doprinijeti da svi članovi društva daju svoj doprinos iskorjenjivanju rodnih stereotipa i seksističkih stavova, podstičući usvajanje vrijednosti i ponašanja, koja su u skladu sa ljudskim pravima i dostojanstvenim razvojem po mjeri svake žene i svakog muškarca. Samo odlučnom borbom za ravnopravnost i odbacivanjem štetnih normi i stereotipa možemo zajedno graditi inkluzivnije i pravednije društvo.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals