Istraživanje o korisničkom iskustvu portala GOV.ME

Istraživanje o korisničkom iskustvu portala GOV.ME

May 14, 2024

Portal GOV.ME, kao glavni kanal komunikacije Vlade Crne Gore omogućava pristup uslugama i informacijama koje nude Vlada i organi uprave. Istraživanje o korisničkom iskustvu, rađeno u okviru projekta „E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19“, ima za cilj poboljšanje institucionalne administracije i podizanje svijesti građana/ki i poslovnih subjekata kroz ispitivanje funkcionalnosti, pristupačnosti i dizajna portala.

CEED Consulting doo sproveo je istraživanje u tri faze: desk istraživanje, gdje je na uzorku od 500 dokumenata na web stranici Vlade Crne Gore ocijenjena pristupačnost; kvantitativno istraživanje na uzorku od 1004 građana/ki i 104 kompanija iz sve tri regije Crne Gore; i kvalitativno istraživanje, sa osam fokus grupa sa ciljnim grupama. 

Rezultati ovog istraživanja treba da posluže kao osnov za buduće aktivnosti, kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo portala GOV.ME, ali i omogućio brži, jednostavniji i bezbjedniji pristup uslugama i informacijama koje nude Vlada i organi uprave. Projekat „E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19“ finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom javne uprave. 

Document Type
Regions and Countries