Analiza integrisanog nastupa sistema socijalne zaštite i zapošljavanja u oblasti radne aktivacije

pdf (1MB)

Download

Analiza integrisanog nastupa sistema socijalne zaštite i zapošljavanja u oblasti radne aktivacije

March 19, 2024

Ova studija je doprinos Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) unapređenju politika i usluga u oblasti radne aktivacije kroz analizu integrisanog rada sektora socijalne zaštite i zapošljavanja.

Različita istraživanja i strateška dokumenta prepoznala su brojne izazove u ovoj oblasti: preopterećenost osoblja, previše slučajeva/klijenata po stručnom radniku zaduženom za materijalna davanja / savjetniku za zapošljavanje, neusklađenost administrativnog i zakonskog okvira u sektorima zapošljavanja i socijalne zaštite itd.

Pandemija kovida-19 dodatno je opteretila oba sektora i otežala realizaciju aktivnosti u integraciji i aktivaciji teško zapošljivih korisnika. Tokom prve godine pandemije, nezaposlenost je porasla (u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) registrovano je oko 10.000 novih nezaposlenih), a sektor socijalne zaštite je opterećen brojnim dodatnim mjerama, uslugama i novčanim naknadama, uvedenim kao odgovor na potrebu za izgradnjom dinamične populacione i socijalne politike, kao i na uticaj pandemije na najugroženije.

Ova studija je nastala s namjerom da pruži analizu i bolje razumijevanje trenutnih potreba i izazova u oblastima politika socijalne zaštite i zapošljavanja – od pravnih i administrativnih do onih koji se odnose na kapacitete ova dva sektora za integrisani rad na radnoj aktivaciji – te radi predlaganja odgovarajućih preporuka.

Document Type
Regions and Countries