Dijagnostika socio-ekonomskog stanja u regionu uglja Pljevlja

Dijagnostika socio-ekonomskog stanja u regionu uglja Pljevlja

June 15, 2023

Ova dijagnostička analiza socio-ekonomskog stanja poslužiće kao polazna osnova za prepoznavanje i rješavanje izazova u procesu postepenog smanjivanja upotrebe uglja u Crnoj Gori, na principima pravedne tranzicije.

Analiza sadrži informacije prikupljene iz sekundarnih i primarnih izvora podataka, kao i inpute na osnovu konsultacija sa predstavnicima ključnih kompanija u lancu vrijednosti uglja, predstavnicima sindikalnih organizacija radnika, lokalne uprave, lokalnim privrednicima, opštinskim rukovodstvom i nevladinim sektorom.

Za potrebe analize sprovedeno je i istraživanje među zaposlenima TE Pljevlja i Rudnika uglja. Takođe, organizovane su i diskusije u fokus grupama sa zaposlenima. Cilj je da se kroz prizmu budućeg razvoja ovog regiona i Crne Gore, prikupe relevantni podaci o trenutnom stanju i potrebama lokalnog stanovništva, biznis zajednice, i svih važnih aktera u društvu koji socio-ekonomski zavise od lanca proizvodnje električne energije na bazi uglja.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals