Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži PCB u Crnoj Gori

Upravljanje PCB-om

Ukratko

Cilj projekta je da se zemlji pruži neophodna tehnička i finansijska pomoć koja će obezbijediti da se izvrši identifikovanje i odlaganje svih preostalih PCB-a u zemlji (procijenjenih na ne manje od 900 tona opreme i otpada kontaminiranog sa PCB). Projekat se realizuje zajedno sa relevantnim zainteresovanim stranama iz redova institucija i industrije, tj. Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, CEDIS, UNIPROM KAP-a i drugim potvrđenim ili potencijalnim vlasnicima opreme kontaminirane sa PCB ili koja sadrži PCB.

Iako se očekuje da će projekat riješiti sva preostala pitanja u pogledu PCB-a u zemlji, isto tako će obezbijediti da se izgrade dovoljni kapaciteti za upravljanje PCB-em u slučaju da dodatni PCB budu identifikovani poslije zatvaranja projekta. 

 

Kontekst

Crna Gora je država potpisnica Stokholmske konvencije od marta 2011. godine i kao odgovor na član 7, zemlja je razvila svoj Nacionalni plan implementacije (NIP) u novembru 2013. Nakon institucionalnog jačanja, upravljanje PCB-ima i eliminacija opreme koja sadrži PCB je najveći identifikovan prioritet u NIP-u. Identifikovano je nekoliko barijera za ekološki bezbedno upravljanje PCB-ima u Crnoj Gori i projekat ima za cilj da ih riješi uspostavljanjem odgovarajućih praksi odlaganja koje spriječavaju ispuštanje PCB-a u životnu sredinu.

Projekat će pružiti državi potrebn tehničku i finansijsku podršku kako bi se osiguralo da svi preostali PCB-i u zemlji (procjenjuje se na najmanje 900 tona PCB kontaminirane opreme i otpada) budu identifikovani i zbrinuti. Projekat ima za cilj: sveobuhvatnu identifikaciju i odlaganje/tretman PCB kontaminirane opreme i otpada u zemlji.

Očekivani rezultati

  • Jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom koji sadrži PCB;
  • Razvijen inventar otpada koji sadrži PCB, planiranje i uspostavljanje javno-privatnog partnerstva;
  • Ekološki prihvatljivo upravljanje (ESM) otpadom koji sadrži PCB. 

 

Dodatne informacije

https://pcbmontenegro.me/  

 

Ključna dostignuća

  • Razvijen inventar PCB-a 

  • Ukupno 1,605 tona PCB otpada, opreme i zemljeuklonjeno i trajno zbrinuto.