​​Jačanje transparentnog i održivog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori

Javne finansije za razvoj

Ukratko

Ovaj projekat od 2018. godine realizuju UNDP i Ministarstvo finansija Crne Gore, uz podršku Ministarstva finansija Slovačke i slovačke Agencije za međunarodnu pomoć (Slovak Aid). Naš zajednički cilj je dalje unapređenje upravljanja javnim finansijama (PFM) u zemlji kroz obezbjeđivanje efikasnosti, djelotvornosti i odgovornosti u fiskalnom planiranju i izvršenju, kao preduslova za dalji razvoj svih sektora privrede i bolji kvalitet života građana.  

Kontekst

Projekat „Javne finansije za razvoj" zasnovan je na dugogodišnjem bogatom iskustvu koje su Republika Slovačka, kao donator, i UNDP stekli tokom proteklih godina. Partnerstvo između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Republike Slovačke bila je najveća regionalna inicijativa, koja je prethodnih godina obuhvatila izgradnju kapaciteta i podršku pružanju zvanične razvojne pomoći (ODA). Partnerstvo je nastavljeno pružanjem podrške reformama upravljanja javnim finansijama u partnerskim zemljama kroz Program javnih finansija za razvoj (PFD). Trenutno se ovaj regionalni projekat realizuje u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Moldaviji i Ukrajini.

Kancelarija UNDP za Crnu Goru pruža sveobuhvatnu pomoć Ministarstvu u skladu sa relevantnim strateškim dokumentima i prioritetima pristupanja EU, a podrška je fleksibilna i vođena potrebama, te se fokusira na nekoliko oblasti: 1. Reforma sistema računovodstva i izvještavanja u javnom sektoru – tranzicija od modifikovanog gotovinskog računovodstva ka obračunskom računovodstvu i usklađivanje sa međunarodnim standardima računovodstva i izvještavanja; 2. Izgradnja kapaciteta za povećanje javnih prihoda kroz unapređenje normativnog i institucionalnog okvira vezanog za igre na sreću; 3. Jačanje djelotvornog upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou u cilju poboljšanja transparentnosti i odgovornosti u procesu planiranja, kreiranja, izvršenja i praćenja budžeta; 4. Makroekonomsko i fiskalno predviđanje kroz izradu relevantnih strateških i političkih dokumenata i 5. Podrška jačanju finansijskih usluga i platnog prometa.

Očekivani rezultati

  • Izrada Zakona o računovodstvu u javnom sektoru i podzakonskih akata;  

  • Izmjene Zakona o igrama na sreću i tekuća izrada podzakonskih akata;  

  • Podrška izradi propisa koji se odnose na finansiranje lokalne samouprave;  

  • Kontinuirano uvođenje programskog budžetiranja, srednjoročnog budžetskog okvira i planiranja kapitalnog budžeta na lokalnom nivou;  

  • Izrada procjene uticaja propisa (RIA) na lokalnom nivou;  

  • Doprinos participatornom planiranju budžeta u opštinama kroz izradu Vodiča o budžetu za građane;  

  • Definisanje transparentne formule i izrada softvera za raspodjelu sredstava iz Egalizacionog fonda za nerazvijene opštine, kao i uspostavljanje mehanizma Fonda podrške za predfinansiranje opštinskih projekata koje podržavaju donatori i softvera za pomoć opštinama u predfinansiranju projekata koje finansira EU, itd.

 

 


Sve crnogorske opštine su do sada bile uključene u obuke o programskom budžetu, srednjoročnom budžetskom okviru i kapitalnom budžetu.


 

Pročitajte ovdje projektne smjernice za vidljivost.

Neke od merijskih izvještaja u vezi sa projektom pročitajte ovdje i ovdje.