Posvećeni ljudima. Inovativni. Vođeni znanjem.

 

Privreda Bosne i Hercegovine je i dalje najnekonkurentnija u regiji, sa poslovnim okruženjem opterećenim birokratijom i administracijom. Pad stope nezaposlenosti ne ostvaruje svoje efekte usljed visokog stepena neaktivnosti i niske ukupne zaposlenosti. Jednako je zabrinjavajuće što Bosna i Hercegovina još uvijek zaostaje za svojim susjedima po većini standardnih indikatora upravljanja.

Siromaštvo i dalje ostaje problem, jednako kao i izražene regionalne razlike. Unatoč migracijama iz ruralnih dijelova, oko 60% stanovništva zemlje i dalje živi u ruralnim područjima, sa karakterističnim slabijim mogućnostima zaposlenja, lošom fizičkom infrastrukturom i javnim uslugama, kao i ograničenim pristupom tržištima, mogućnostima poslovnog razvoja i finansijskim uslugama.

U okviru svog Programa za ruralni i regionalni razvoj, UNDP doprinosi održivom i inkluzivnom razvoju zemlje, podržavajući ekonomski rast kroz prijeko potrebne reforme. Program koristi sveobuhvatan i interdisciplinarni pristup koji kombinira napore na izgradnji sistema sa intervencijama namijenjenim određenom području. Na taj način, osigurava se direktna podrška nižim nivoima vlasti širom Bosne i Hercegovine. Podrška uključuje sljedeće:

Ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, s naglaskom na jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, razvoj vještina, preduzetništvo i poslovne inovacije, kao i promociju održivih i inkluzivnih poslovnih modela;

Poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna privreda, s naglaskom na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, radna mjesta i usluge u ruralnim područjima, uključujući ruralni turizam;

- Lokalno i kantonalno upravljanje za bolji učinak vlasti, bolje upravljanje javnim finansijama te unaprijeđenu javnu infrastrukturu i pružanje usluga građanima i preduzećima;

- Dijalog između civilnog društva i lokalnih vlasti, doprinoseći prevazilaženju nedostataka u pružanju javnih usluga, posebno za najugroženije grupe u društvu;

- Oporavak nakon poplava 2014. godine, uključujući trajna stambena rješenja zajedno s boljim prilikama za ekonomsko osnaživanje najugroženijih;

- Izrada i koordinacija politika, s naglaskom na jačanje sistema planiranja i upravljanja razvojem, unaprijeđeno poslovno okruženje, kao i decentralizirano pružanje usluga;  

- Angažman dijaspore na razvoju, oslanjajući se na njihovu podršku u aspektima trgovine, inovacija, ulaganja i promocije Bosne i Hercegovine.

U okviru Programa ruralnog i regionalnog razvoja, UNDP provodi nekoliko projekata u direktnoj saradnji s lokalnim vlastima, kantonima, Brčko distriktom, nadležnim institucijama na entitetskim i nivou BiH, kao i privatnim akterima i civilnim društvom.