Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane EU – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Sveukupni cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Radeći širom regiona, ReLOaD2 poboljšava kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinosi poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstiče lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat promoviše angažovanje mladih i podržava sprovođenje omladinskih inicijativa, te radi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokalitetima.

* Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN rezolucije 1244/1999.

 

 

Ko će imati korist od ReLOaD2 projekta

Korist od ReLOaD2 projekta imaju sljedeći projektni partneri:

 

 

63 jedinice lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu - jedinice lokalne samouprave su jedan od ključnih aktera u obezbjeđivanju finansijskih resursa OCD i okvirnih uvjeta za njihov rad. Podrška civilnom društvu često ne spada u veće prioritete na lokalnom nivou te vlasti često zanemaruju njihov značaj i potencijal. Uobičajeni izazovi su odsustvo strateške vizije, ograničeni finansijski resursi i ograničeni kapaciteti.

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu - civilno društvo je u određenoj mjeri zapostavljeno na Zapadnom Balkanu te im nedostaju ključne vještine, što može da rezultira ograničenim učinkom OCD i  uticajem na njhove ciljne skupine. S druge strane, OCD se također bore sa definisanjem svojih strateških ciljeva, jačanjem veza sa svojim ciljnim skupinama i pozicioniranjem na dugoročni strateški način.

Mladi na Zapadnom Balkanu  - suočavaju se sa značajnim izazovima zbog sporog napretka i ograničene perspektive regiona što dovodi do odlaska mladih u inozemstvo

Krajnji korisnici, kako ih ovaj projekat podrazumijeva, su:

 

 

Građani, sa posebnim akcentom na mlade i zajednice na lokalnom nivou, su direktni korisnici, kao i OCD. Niz aktivnosti i tema koje OCD obično sprovode pružaju rješenja za potrebe pojedinaca i grupa na lokalnom nivou. U nedostatku sistemske politike, i sa unutrašnjim izazovima unutar OCD, postiže se samo ograničeni uticaj na krajnje korisnike.

Projekat će podržati sprovedbu 300 OCD projekata u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Očekuje se da će 35.000 građana imati korist od projekata u lokalnim zajednicama. Ključne prioritetne oblasti će biti definisane u samim zajednicama prije početka javnih poziva za OCD i uključivat će sljedeće oblasti i teme: mladi, socijalna kohezija, socijalna inkluzija i socijalne usluge za najugroženije, rodna ravnopravnost, zaštita životne sredine i pitanja ljudskih prava, kao i prava manjinskih grupa, posebno Roma.

ReLOaD2 za cilj ima stvaranje uslova za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremenog motiviranja OCD da se profesionaliziraju i unaprijede nivo pružanja usluga. Osim toga, uvođenjem transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodjele sredstava na lokalnom nivou unaprijeđuje se iskoristivost fondova i transparentnost grant šema jedinica lokalne samouprave.

Očekivani rezultati

ReLOaD2 će postići sljedeće rezultate u 63 jedinice lokalne samouprave na teritoriji Zapadnog Balkana:

  • Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD kako bi institucionalizirali i primijenili transparentne i rodno odgovorne grant šeme i isporučivanje kvalitetnih projekata koji opslužuju lokalnu zajednicu.
  • Rast kapaciteta lokalnih vlasti i OCD da generišu veće učešće građana i mladih u dešavanjima na lokalnom nivou.
  • Poboljšanje regionalnog umrežavanja i dijalog između civilnog društva i lokalnih vlada širom Zapadnog Balkana.

Status

Aktivan

Datum početka

Januar 2021

Datum završetka

Decembar 2024

Sektor

Ruralni i regionalni razvoj

Donator

Evropska unija

Vrijednost projekta

≈ 12,63 miliona eura

Geografska rasprostranjenost

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija

Partneri

Relevantne institucije zadužene za saradnju sa OCD u zemljama učesnicima projekta, savezi opština i gradova u zemljama učesnicima, sektor civilnog društva, odabrane jedinice lokalne samouprave i drugi.

 

 

 

 

Rezultati ReLOaD1

Lista CSO projekata podržanih u prvoj fazi ReLOaD projekta (2017-2020)

Lista CSO projekata podržanih u drugoj fazi ReLOaD projekta (2021-2024)

LOD Metodologija za dodjelu javnih sredstava iz javnih fondova za OCD

Video instrukcije za popunjavanje projektnog prijedloga i obrasca budžeta

Impact

START DATE

January 2021

END DATE

December 2024

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

EUROPEAN COMMISSION

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO

TOTAL CONTRIBUTIONS

$4,370,418

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2020$0

2021$923,913

2022$2,401,479

Full Project information