REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

Sveukupni cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane EU – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 se provodi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Sveukupni cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Radeći širom regiona, ReLOaD2 poboljšava kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna     partnerstva i doprinosi poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim               strategijama. Podstiče lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan   način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat promoviše   angažovanje mladih i podržava sprovođenje omladinskih inicijativa, te radi na poboljšanju njihovih ekonomskih     perspektiva na partnerskim lokalitetima.

  * Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN rezolucije 1244/1999.

 

 

Ko će imati korist od ReLOaD2 projekta

Korist od ReLOaD2 projekta imaju sljedeći projektni partneri:

 

 

63 jedinice lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu - jedinice lokalne samouprave su jedan od ključnih aktera u obezbjeđivanju finansijskih resursa OCD i okvirnih uvjeta za njihov rad. Podrška civilnom društvu često ne spada u veće prioritete na lokalnom nivou te vlasti često zanemaruju njihov značaj i potencijal. Uobičajeni izazovi su odsustvo strateške vizije, ograničeni finansijski resursi i ograničeni kapaciteti.

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu - civilno društvo je u određenoj mjeri zapostavljeno na Zapadnom Balkanu te im nedostaju ključne vještine, što može da rezultira ograničenim učinkom OCD i  uticajem na njhove ciljne skupine. S druge strane, OCD se također bore sa definisanjem svojih strateških ciljeva, jačanjem veza sa svojim ciljnim skupinama i pozicioniranjem na dugoročni strateški način.

Mladi na Zapadnom Balkanu  - suočavaju se sa značajnim izazovima zbog sporog napretka i ograničene perspektive regiona što dovodi do odlaska mladih u inozemstvo

Krajnji korisnici, kako ih ovaj projekat podrazumijeva, su:

 

 

Građani, sa posebnim akcentom na mlade i zajednice na lokalnom nivou, su direktni korisnici, kao i OCD. Niz aktivnosti i tema koje OCD obično sprovode pružaju rješenja za potrebe pojedinaca i grupa na lokalnom nivou. U nedostatku sistemske politike, i sa unutrašnjim izazovima unutar OCD, postiže se samo ograničeni uticaj na krajnje korisnike.

Projekat će podržati sprovedbu 300 OCD projekata u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Očekuje se da će 35.000 građana imati korist od projekata u lokalnim zajednicama. Ključne prioritetne oblasti će biti definisane u samim zajednicama prije početka javnih poziva za OCD i uključivat će sljedeće oblasti i teme: mladi, socijalna kohezija, socijalna inkluzija i socijalne usluge za najugroženije, rodna ravnopravnost, zaštita životne sredine i pitanja ljudskih prava, kao i prava manjinskih grupa, posebno Roma.

ReLOaD2 za cilj ima stvaranje uslova za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremenog motiviranja OCD da se profesionaliziraju i unaprijede nivo pružanja usluga. Osim toga, uvođenjem transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodjele sredstava na lokalnom nivou unaprijeđuje se iskoristivost fondova i transparentnost grant šema jedinica lokalne samouprave.

Očekivani rezultati

ReLOaD2 će postići sljedeće rezultate u 63 jedinice lokalne samouprave na teritoriji Zapadnog Balkana:

  • Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD kako bi institucionalizirali i primijenili transparentne i rodno odgovorne grant šeme i isporučivanje kvalitetnih projekata koji opslužuju lokalnu zajednicu.
  • Rast kapaciteta lokalnih vlasti i OCD da generišu veće učešće građana i mladih u dešavanjima na lokalnom nivou.
  • Poboljšanje regionalnog umrežavanja i dijalog između civilnog društva i lokalnih vlada širom Zapadnog Balkana.

Status

Aktivan

Datum početka

Januar 2021

Datum završetka

Decembar 2024

Sektor

Ruralni i regionalni razvoj

Donator

Evropska unija

Vrijednost projekta

≈ 12,63 miliona eura

Geografska rasprostranjenost

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija

Partneri

Relevantne institucije zadužene za saradnju sa OCD u zemljama učesnicima projekta, savezi opština i gradova u zemljama učesnicima, sektor civilnog društva, odabrane jedinice lokalne samouprave i drugi.

 

 

 

 

Rezultati ReLOaD1

Lista CSO projekata podržanih u prvoj fazi ReLOaD projekta (2017-2020)

Lista CSO projekata podržanih u drugoj fazi ReLOaD projekta (2021-2024)

LOD Metodologija za dodjelu javnih sredstava iz javnih fondova za OCD

Video instrukcije za popunjavanje projektnog prijedloga i obrasca budžeta