Preporuke za uključivanje zelenih kriterija u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

Preporuke za uključivanje zelenih kriterija u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

11 November 2021

Zelene javne nabavke su važan ali još uvijek u Bosni i Hercegovini neiskorišten alat za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, posebno u oblasti zaštite okoliša. Uzevši u obzir obim potrošnje javnog sektora u BiH, odgovorna potrošnja i svjesnost o uticaju na okoliš roba, usluga i radova koji se nabavljaju, tokom nji­hovog životnog vijeka, mogu značajno uticati i na zaštitu okoliša i biti važan pokretač inovacija u privatnom sektoru, pružajući stvarni poticaj za razvoj „zelenih“ proizvoda i usluga.

Ovaj Izvještaj je izrađen sa ciljem razumijevanja načina na koji se zelene javne nabavke mogu uvesti u praksu ugovornih organa u Bosni i Hercegovini i rezultat je pilot projekta koji realizira Služba za zajedničke poslove u institucijama Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a.

Ugovorni organi u ovom Izvještaju mogu pronaći praktične smjernice za uključivanje zelenih kriterija u uslovima za kvalifikaciju ponuđača, tehničkim specifikacijama roba, usluga i radova koje se nabavljaju, kriterijima za dodjelu ugovora i odredbama ugovora koji se zaključuju sa dobavljačima, sve kroz konkretne primjere potencijalnog „ozelenjavanja“ postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u praksi Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.   

Preporuke u ovom Izvještaju ukazuju na brojne mogućnosti za primjenu zelenih kriterija u javnim nabavkama električne energije, hrane i pića, potrošnog vodo-materijala, službene i radne odjeće i obuće, tonera, poštanskih usluga, higijenskog potrošnog materijala, usluga štampanja... i to kako onih koje su definisane različitim zakonom unaprijed propisanim kriterijima, čime je olakšana njihova primjena, tako i inovativnim i kreativnim postupanjima samog ugovornog organa. Ipak, najvažniji faktor primjene zelenih javnih nabavki jeste „zeleno opredijeljenje“ ugovornog organa i njegova iskrena namjera za zelenijim pristupom koji se tiče ne samo njegovog procesa nabavki nego i cjelokupnog ponašanja i odnosa prema okolini.