Pečat rodne ravnopravnosti za javne institucije

Pečat rodne ravnopravnosti za javne institucije

8 March 2023

Pečat rodne ravnopravnosti za javne institucije je dobrovoljni program koji ima za cilj da podrži i oda priznanje institucijama u svijetu koje su posvećene rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena i njihovom unapređenju. Brošura je izrađena s ciljem da pruži osnovne smjernice institucijama za bolje razumijevanje i ispunjavanje njihovih obaveza u procesu certifikacije, te praktične alate koji su im potrebni za promjene unutar svojih institucija i šire.

U Brošuri je dat kraći osvrt na svrhu i ciljeve pečata rodne ravnopravnosti, dok je glavni fokus na prikazu ključnih faza realizacije pečata rodne ravnopravnosti u javnim institucijama, primjeni inovativne metodologije, standardima, i pokazateljima uspjeha Pečata rodne ravnopravnosti na osnovu međunarodnih i regionalnih sporazuma i obaveza.