Efikasno upravljanje imovinom unapređuje rad lokalnih samouprava

5 June 2024

 

Na događaju održanom u Sarajevu prezentiran je Priručnik za uspostavljanje sistema za efikasno upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave (JLS) te postignuti rezultati u uspostavljanju takvog sistema u 18 lokalnih samouprava širom Bosne i Hercegovine (BiH).

Ove lokalne samouprave partneri su u implementaciji aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) u BiH, kojeg primarno finansira Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje imovinom i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Imovina je jedan od najvažnijih i najvrjednijih resursa kojim raspolažu lokalne samouprave. Efikasnim upravljanjem imovinom omogućava se bolje pružanje javnih usluga, zadovoljavanje potreba građana, kao i ostvarivanje društvenih, ekonomskih i finansijskih koristi za lokalne samouprave.
 

Ognjen Grujić

"Ključna poruka je kako postići više s manje resursa, kako poboljšati usluge za građane i što možemo zajednički postići. Zadovoljstvo je vidjeti veliki interes predstavnika lokalnih vlasti koji su se okupili danas ovdje kako bi doprinijeli diskusiji o tome kako osigurati efikasniju upotrebu javnih resursa. Moramo razgovarati o načinima kako najbolje iskoristiti dostupne resurse na pametan, inovativan i ekološki održiv način.“
Ognjen Grujić, programski oficir u ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini

Pored prezentacije Priručnika za uspostavljanje sistema za efikasno upravljanje imovinom u JLS, na događaju su se učesnici upoznali sa unaprijeđenim normativnim okvirom i izazovima s kojima se lokalne samouprave suočavaju.

Lejla Ibranović-Mulahasanović

„Lokalne samouprave sve više uviđaju značaj i potencijal dobrog upravljanja imovinom. Ključni korak koji je sada potreban i koji je preduslov za dalji rad u oblasti upravljanja imovinom je politička volja. Izabrani lokalni zvaničnici i viši rukovodioci treba da prepoznaju značaj unapređenja novih politika i praksi u ovoj oblasti.“
Lejla Ibranović-Mulahasanović, voditeljica Programa za lokalni razvoj UNDP-a u BiH:

Pored toga, istaknuti su i pozitivni primjeri i postignuti rezultati u partnerskim lokalnim samoupravama pri uspostavljanju sistema za efikasno upravljanje imovinom.

Srđan Mandić

"Uspostavljanjem jedinstvenog registra imovine, Općina Centar Sarajevo će biti u mogućnosti da osigura zaštitu vlastite imovine, te da izvrši povrat imovine koju trenutno koriste druga lica ili institucije. Kao primjer navodimo slučaj vraćanja u posjed Vile Braun u Alipašinoj ulici, koja je vlasništvo Općine Centar i koja će biti u službi građana Općine, grada Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Ovakvih primjera svakako ima više."
Srđan Mandić, načelnik Općine Centar:

Irfan Čengić

„Općina Stari Grad Sarajevo postigla je zadovoljavajuće stanje upravljanja svojom imovinom, što uključuje poslovne prostore, stambene jedinice i zemljište. Kroz mjere efikasnog upravljanja i kontrole korištenja, aktivnosti poput sanacije neuslovnih stambenih jedinica i formiranje digitaliziranog registra zemljišta te unapređenje procesa zakupa putem elektronskih baza podataka, namjeravamo postići napredak u kvaliteti života građana. Osnivanje javnog preduzeća će dodatno doprinijeti efikasnijem upravljanju parkinzima i podzemnim garažama, što će rezultirati povećanjem prihoda Općine i to od imovine kojom raspolaže.“
Irfan Čengić, načelnik Općine Stari Grad