Rezultati javnog poziva organizacijama civilnog društva (OCD) i jedinicama lokalne samouprave (JLS) u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

22 September 2022

 

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” (MZ projekat) kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedska a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) objavljuje rezultate javnog poziva za OCD i JLS koji je bio otvoren od 21.06. do 20.07. 2022. godine. Cilj poziva je poboljšanje sadržaja društvenih centara kroz saradnju organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave koje su partneri na MZ projektu.

Nakon sveobuhvatnog procesa evaluacije pristiglih prijava, ukupno 8 projekata je odobreno za finansiranje pri čemu je 7 projekata uslovno odobeno i potrebne su korekcije projektnog prijedloga i budžeta.

Projekti koji su odobreni, odnosno uslovno odobreni za finansiranje su:

Red. br.

Naziv OCD-a

Naziv projekta

1.

Udruženje građana "Zdravo da ste"

“Društveni centar - prostor za druženje i aktivne građane”, Banjaluka

2.

Vijeće mladih općine Gračanica

“Iz pasiva u aktiv”, Gračanica

 

3.

Agencija lokalne demokratije

“Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravice”, Zavidovići

4.

Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin

“Uključeni, aktivni, odgovorni-jačanje kapaciteta građana za aktivno učešće”, Bijeljina

5.

Omladinski klub Pod istim suncem

“Društveni centar za sve”, Jablanica

 

6.

Udruženje žena Ruka Kaloševići Tešanj

“Zajedno za zajednicu”, Tešanj

 

7.

Udruženje Mladi volonteri

“Društvena trasformacija u društvenom centru – DTDC”, Visoko

8.

Centar za odgovornu demokratiju COD Luna

“Društveni centar mjesto okupljanja od 5 do 105”, Rudo

Detaljnije informacije o ostvarenom broju bodova i vrijednostim navedenih projekata se nalaze na sljedećem linku.

MZ projekat će u narednih nekoliko dana stupiti u direktan kontakt sa OCD čiji projekti su odobreni i/ili uslovno odobreni za finansiranje.