O‘zbekiston va Qirg‘izistonda issiqxona gazlari tashlanmalarini monitoring qilish, hisobdorlik va tekshirish tizimini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar va takliflar

Russian

pdf (1MB)

Download

O‘zbekiston va Qirg‘izistonda issiqxona gazlari tashlanmalarini monitoring qilish, hisobdorlik va tekshirish tizimini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar va takliflar

11-August, 2022

Markaziy Osiyoda iqlim xavfsizligini ta’minlash boʻyicha siyosiy harakatlar – II bosqich” loyihasi quyidagi masalalargabagʻishlangan nashrni e’lon qildi:

 

  • Monitoring, hisobdorlik va tekshirish tizimlarini yaratishga doir yondashuvlar;
  • O'zbekiston va Qirg'izistonda monitoring, hisobdorlik va tekshirish tizimlarini joriy etishning asosiy jihatlari;
  • O'zbekistonda monitoring, hisobdorlik va tekshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda hisobga olingan milliy xususiyatlar;
  • Qirg’izistonda monitoring, hisobdorlik va tekshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda hisobga olingan milliy xususiyatlar;
  • O'zbekiston va Qirg'iziston uchun monitoring, hisobdorlik va tekshirish tizimiga bo’yicha "yo'l xaritasi"ga oid tavsiyalar.