O‘zbekistonning raqamli rivojlanishida inson salohiyati

English

pdf (1MB)

Download

O‘zbekistonning raqamli rivojlanishida inson salohiyati

8-June, 2022

Inson salohiyati, O'zbekiston raqamli rivojlanishining asosiy omilidir. Raqamlashtirish sohasida ulkan strategiya va dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'p jihatdan inson resurslarining mavjudligi va sifatiga, IT va raqamli transformatsiya sohasida eng so'nggi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishga bog'liq. Ayniqsa, respublikada IT-mutaxassislarini tayyorlash va ishga joylashtirish tizimining xususiyatlari va dinamikasi, hozirgi holati haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish bir xil darajada muhimdir.

Ushbu tadqiqot O‘zbekistonning raqamli rivojlanishi sohasidagi inson salohiyati haqidagi ma'lumotlarning mavjudligi va sifatini o'rganishga qaratilgan. Shu maqsadda, mas'ul tashkilotlardan olingan miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari ma'lumotlari tahlil qilindi  tashkilotlar va ochiq manbalar, shuningdek, so'rov ma'lumotlari va IT sohasidagi  ekspertlar bilan suhbatlar olib borildi.

Natijada IT-mutaxassislarini qayta tayyorlash va IT-ta’lim sohasidagi maqsadli dasturlar; IT-mutaxassislarining bandligi va mehnat bozori, shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish va boshqarish tizimi, IT sohasida inson salohiyati bo'yicha ma'lumotlar to'planib, tizimlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida IT-mutaxassislari haqida ma'lumotlar yig'ish va bunday mutaxassislarni tayyorlaydigan muassasalar, chet el universitetlari vakillari bilan suhbatlar o‘tkazildi.  IT sohasida mehnat bozorini o'rganish maqsadida IT-mutaxassislari, shuningdek, HR kompaniyalari vakillari o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals