Mahallani kompleks rivojlantirish rejasini ishlab chiqish bo‘yicha qo‘llanma

Mahallani kompleks rivojlantirish rejasini ishlab chiqish bo‘yicha qo‘llanma

14-February, 2024

Ushbu qo‘llanma:

Mahalliy fasilitatorlar, ijtimoiy guruhlar va boshqa manfaatdor tomonlar MRRni ishlab chiqish jarayonida maʼlumotnoma sifatida;

MRRni amalga oshirish uchun vosita bo‘ladigan sub-loyihalar bo‘yicha tezkor dastlabki maʼlumotlarni tayyorlash uchun foydali bo‘ladi.