COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Türkiye'de Bakım Ekonomisi ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler

COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Türkiye'de Bakım Ekonomisi ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler

6 August 2020

Mayıs ayında Türkiye’de, küresel salgın nedeniyle evde kalma sürecinde gerçekleştirilen ankette zaman kullanımı sorgulanmıştır. Anket sonuçları, COVID-19 krizinin, toplumsal cinsiyete dayalı bir etkiyi tetikleyerek kadınların ve erkeklerin ücretli ve ücretsiz alandaki emek yükleri ve cinsiyete dayalı işbölümü üzerinde değişimler yarattığını ortaya koymaktadır. Okulların kapanması, çocuk, yaşlı ve hasta bakım ihtiyaçlarının artması, piyasadan tedarik edilen tüketim maddelerine ve hizmetlere erişimde ortaya çıkan kısıtlar, hane-içi üretim ve bakım emeğine yönelik daha önce eşi görülmemiş bir talep artışına neden olmuştur. Kadınlar hem hane içi ücretsiz alanda hem de ücretli çalışma alanında çalışma saatlerini artırarak bu talep artışına cevap veren temel aktörler olmuşlardır.