Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan İş dünyasına rehberlik edecek iş birliği

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan İş dünyasına rehberlik edecek iş birliği

8 July 2020

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığı artırırken, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, Türkiye’de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda, SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı. Orijinali The Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından hazırlanan SKA Pusulası işletmelere stratejilerini SKA’lar ile nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA’ların gerçekleşmesindeki katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda rehberlik sağlıyor. GRI ve UN Global Compact tarafından hazırlanan SKA Üzerine İşletme Raporlaması ise işletmelerin SKA’ları tanımasına, önceliklendirmesine; önceliklendirdikleri SKA’lar için eyleme geçmelerine ve ilerleme raporlamalarına yardım etmeyi amaçlayan “prensiplere dayalı önceliklendirme” sürecini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. İlk defa Türkçe literatüre kazandırılan bu iki değerli dokümanının yanına Anadolu Grubu’nun ANADOLU’DAN YARINLARA – Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi eklendiğinde teori pratik ile buluşuyor. Bu şekilde diğer işletmelere, benzer bir raporlama sürecinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim sonucu öğrenilen dersler, ilk ağızdan aktarılıyor. Bu araçların; SKA’ları çalışmalarına entegre eden ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olmasını umuyoruz.
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics