Kadınların inovasyon gücüyle Küresel Amaçlar’a katkıda bulunacak bu 10 çözüm UNDP desteğiyle hayata geçecek

Posted 15 March 2021

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı’nın kentlerdeki sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek ve kadınların inovasyon gücünü açığa çıkarmak amacıyla başlattığı UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı’nın ödül töreni 11 Mart 2021 tarihinde düzenlendi. Programa katılan ve ödül almaya hak kazanan 10 inovatif çözüm çevrimiçi etkinlikte açıklandı.

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı’nın İstasyonTEDÜ ve Uçan Süpürge’nin uygulama ortaklığı, İmece, Impact Hub Istanbul ve Originn’in ekosistem ortaklığında düzenlediği Sosyal İnovasyon Destek Programı, kentteki sosyal sorunlara kadın liderliğinde daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil çözümler geliştirmek amacıyla Aralık 2020’den bu yana devam ediyor.

Program ile sosyal inovasyon farkındalığı ve kültürünü yaygınlaştırmak, yenilikçi düşünmeyi ve iş birliğini teşvik etmek ve iyi çözümleri görünür kılarak desteklemek ve yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Programın son aşaması olan final mülakatlarında başarılı olan çözümlere ödüllerini vermek üzere 11 Mart 2021 tarihinde ortaklar ve finalistlerin katılımıyla çevrimiçi bir ödül töreni düzenlendi.

422 başvuru arasından, kadınların liderlik ettiği ve çoğunluğunu oluşturduğu 10 ekibin sosyal inovasyon projesi ödüle layık görüldü.

Ödül alan çözümler arasında, insanlara iklim değişikliği alanında politika geliştirmede karar alıcı pozisyonunda yer alabilecekleri bir simülasyon ortamı sunmayı, yoksulluk nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişemeyen aileleri destekçilerle doğrudan eşleştiren bir dijital platform kurmayı, havalimanlarında çöpe atılan suların sıhhi tesisata bağlanarak tuvaletlerde ya da bahçe sulamasında kullanılmasını sağlamayı ya da fen ve matematik derslerinde öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkilerin nasıl işlediğini somutlaştırarak anlamasını amaçlayan girişimler bulunuyor.

Her biri günümüzün önemli sorunlarına yenilikçi çözümler bulmayı amaçlayan bu projeler, Yoksulluğa Son, İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Nitelikli Eğitim gibi farklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasına katkıda bulunma misyonunu taşıyor.

Seçilen 10 çözüme para ödülünün yanı sıra görünürlük, iş birliği desteği, UNDP küresel ağında tanıtım, ek kaynak yaratmaya dair yönlendirme ve mentorluk gibi destekler sağlanacak.

Ödül kazanan çözümlerden 7’si ayrıca, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı tarafından pilot uygulama olarak sahada denenecek.


UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı’nda ödül kazanan çözümler:

AGRO-Kütüphane / Kütüp-Anne Platformu

Halka hizmet veren bir kütüphane binası ile tarım yapılabilir nitelikteki bir arsanın yan yana gelmesi ile kütüphanelerin sürdürülebilir kalkınma alanında oynayacağı rolü etkinleştiren bir çözüm.

Atık Tekstil Platformu / Joon, This is Mana

Atık durumda olan hammaddelerin Atık Tekstil Kütüphanesi ile listelendiği ve satışa sunulduğu bir platform. Platformda uzun süre satılamayan hammaddelerin geri dönüşüm tesislerine aktarılması ve ileri dönüşümü konusunda teşvik edici bir sistem yaratan çözüm.

Derin Yoksulluk Dayanışma Ağı / Derin Yoksulluk Ağı

Yoksulluk nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişemeyen ve düzenli geliri olmayan aileleri, destekçilerle doğrudan eşleştirerek, dayanışmanın etkili bir şekilde devam etmesi için hazırlanan dijital platform çözümü.

Hukukta Tasarım / Hukukta Tasarım Türkiye (Legal Design Turkey)

Tasarım ilkelerinin hukuki hizmet ve sistemlere uygulanması ile insan odaklı ve kullanışlı çözümlerin ortaya çıkmasını ve bireylerin hukuk okuryazarlıklarını artırarak yerel yönetimler ve toplum arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulmasını hedefleyen çözüm.

İklim Değişikliği Karar Alma Simülasyonu / Dünya İklim Simülasyonu İzmir

İklim değişikliği alanındaki sorunların çözümü için insanlara, sistemin genelini anlayabilecekleri bir bilgi ortamı ve politika geliştirmede karar alıcı pozisyonunda yer alabilecekleri bir simülasyon ortamı sunan çözüm.

Ketenden Şeyler Atölyesi / Döngü Kooperatifi

Kuraklık riskine karşı, ek sulama ve pestisit gerektirmeyen keten tarımının AR-GE ile desteklenerek yaygınlaşması yoluyla; keten bitkisinden yarı mamullerin ve butik ürünlerin elde edileceği ve kısmi zamanlı esnek çalışma modeli ile kadınlara ve gençlere istihdam yaratacak çözüm.

Matters Dijital Kooperatif / Önemsiyoruz Derneği

Tasarlanan platform aracılığıyla kadın işsizliğine yönelik teknoloji bağlantılı olanaklar yaratan, kırılgan gruplara yeni beceriler edindirmeyi ve aynı anda sosyal güçlenmeyi hedefleyen çözüm.

Sistem Düşüncesiyle Eğitimin Değişen Dili / Ö. Darüşşafaka Ortaokulu

Sistem düşüncesinin her yaş için kullanılabilir ve erişilebilir araçlarını fen ve matematik derslerinde kullanarak öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkilerin nasıl işlediğini somutlaştırarak anlamasını amaçlayan çözüm.

Su Kumbarası

Özellikle havalimanlarında çöpe atılan suların sıhhi tesisata bağlanarak tuvaletlerde ya da bahçe sulamasında kullanılmasını amaçlayan ve aynı zamanda pet şişelerin geri dönüştürülmesini sağlayan ayrıştırıcı araç çözümü.


The Karia Hub / Komünite Bodrum

Bodrum’da yaşayan farklı sektörlerden genç girişimcilerin deneyimlerini ve uzmanlıklarını bir araya getirip işbirliği yapmayı, paylaşmayı, ortak yaratım platformu oluşturmayı hedefleyen sosyal girişim modeli.

Ödül kazanan 10 çözüm ile ilgili daha fazla ayrıntıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://bit.ly/2OHOSLg

Ödül töreninin kaydını UNDP Türkiye Youtube kanalından izleyebilirsiniz: https://bit.ly/38y0701

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı ile ilgili daha fazla bilgi için: bit.ly/UNDP2021

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde 92 ülkede faaliyet gösteren küresel bir ağın üyesi olan UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (UNDP Accelerator Lab Turkey), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çabaları yenilikçi yöntemler kullanarak desteklemeyi amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için: Bahar Paykoç - bahar.paykoc@undp.org