UNDP Türkiye’nin 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi vuran iki büyük depreme ilişkin mesajı

6 February 2023

Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında yaşanan can kayıpları ve acı nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Birleşmiş Milletler ailesinin bir parçası olarak BM Kalkınma Programı (UNDP), depremden etkilenen insanlar bu felaketin yaralarını sararken onları önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda desteklemeye hazırdır.

Acil insani ihtiyaçların karşılanmasının gerekliliğine ek olarak, felaketin büyüklüğü ve afetten etkilenen insanların kırılganlığı nedeniyle iyileşmenin uzun süreceği ve geniş kaynaklar gerektireceği açıktır. UNDP, depremden etkilenen insanların bu süreçte desteklenmesini sağlamak için insani yardım ortakları ile birlikte ve BM ülke ekipleriyle koordinasyon içinde çalışacaktır. Depremlerin boyutu göz önüne alındığında, mümkün olduğu kadar çok uluslararası yardıma acil ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz.

Bir kalkınma kuruluşu olarak UNDP, acil durum müdahaleleri devam ederken, ileriyi düşünerek erken toparlanma, uzun vadeli toparlanma ve yeniden inşaya yönelik planlar hazırlıyor. Bu zorlukların çok yakında karşımıza çıkacak olması nedeniyle hazırlıklı olmamız gerekiyor.

UNDP, geçim kaynaklarını eski haline getirerek, altyapıyı yeniden inşa ederek ve dayanıklılık oluşturarak afetlerin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal etkilerinden toparlanma yolunda Türkiye'deki kamu kurumları ve belediyeleri desteklemeye hazırdır. UNDP'nin önceliği, her zaman olduğu gibi, en dezavantajlı kesimlere destek olmak ve kimseyi geride bırakmamak olacaktır.