UNDP, kalıcı organik kirleticilerle kirlenmiş sahaların temizlenmesini desteklemeye yönelik eğitimlerini sürdürüyor

26 December 2023
People in the conference room with one person in the middle, talking to a micropohone

76 ilden gelen 168 kursiyer, toprak kirliliğinin kontrolüne ilişkin eğitimi tamamladı.

Fotoğraf: Mustafa Umut Dulun

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) personeline toprak kirliliği ve kirlenmiş sahaların temizlenmesine ilişkin eğitim verdi. Antalya’da düzenlenen eğitime, Bakanlığın merkez personeli ve 76 il teşkilatından toplam 168 temsilci katıldı. 

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar), organik kimyasal bileşikler ve karışımlardan oluşan tehlikeli maddelerdir. Bu kirleticiler çevrede uzun süre kalıyor, toprağı kirletiyor, hava ve su yoluyla yayılıyor, insan vücudunda birikerek kanser, endokrin ve bağışıklık sistemi sorunları dahil çeşitli hastalıklara neden oluyorlar.

KOK’ların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve KOK’ları bertaraf etmek için çok titiz bir çalışma ve yoğun teknik bilgi gerekiyor. Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteğiyle 2019 yılında başlatılan UNDP girişimi Türkiye’de teknik etütler hazırlıyor, ÇŞİDB personeline eğitim ve çalıştaylar sağlıyor. Bunlara ek olarak, projede görevli uzmanlar, KOK’larla kirlenmiş sahaların daha iyi yönetilmesi için bu alandaki yönetmelik ve kılavuzların revizyonu için çalışıyor.

Eğitimde, revize edilen yönetmelik, katılımcılara tanıtıldı ve kirlenmiş sahalar ve KOK’lara ilişkin standartları ve ulusal yönetmeliği daha iyi anlamalarına destek verildi.

Bütçesi 2 milyon Avro olan girişim, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Çevre Portföyünün bir parçasını oluşturuyor. Proje, endüstriyel üretimin toprakta yarattığı tehlikeli kimyasalların olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor ve bu yönüyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SKA 6: Temiz Su ve Sanitasyon, SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim’i destekliyor.

Proje ekibi ve Bakanlığın heyeti Kasım ayında İtalya’ya bir çalışma ziyareti yaptılar; Ispra’da bulunan ve KOK’lar ile yeni çıkan kirleticilere odaklanan AB Ortak Araştırma Merkezi’nde yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde izlediler; Calcinate Belediyesi’nin yenilikçi yöntemlerle kirlenmiş toprakları temizleyen tesislerini ziyaret ettiler.

Proje faaliyetleri Ocak 2024’te Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı müdürlüklerine yönelik Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi eğitimiyle devam edecek.